Tuyên bố Khẩn cấp về COVID-19

Release Date Release Number
HQ-20-017-FactSheet
Release Date:
Tháng 3 13, 2020

Vào ngày 13 Tháng Ba năm 2020, Tổng thống đã tuyên bố đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) có đủ mức độ nghiêm trọng và độ lan rộng để đưa ra một tuyên bố khẩn cấp cho tất cả các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và District of Columbia theo mục 501 (b) của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiên tai Robert T. Stafford, 42 U.S.C. 5121-5207 (“Đạo luật Stafford”). Các tổ chức chính quyền Tiểu bang, Lãnh thổ, Bộ lạc, địa phương và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân (PNP) đủ điều kiện để đăng ký nhận Trợ giúp Công cộng.

Theo mục 502 của Đạo luật Stafford, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp đủ điều kiện được thực hiện để ứng phó với tình trạng khẩn cấp gây ra bởi COVID-19 theo chỉ dẫn hoặc hướng dẫn của các viên chức y tế công cộng, có thể được hoàn trả theo Loại B của chương trình Trợ giúp Công cộng của cơ quan. FEMA sẽ không hỗ trợ trùng lặp những hỗ trợ đã được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cung cấp, bao gồm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hoặc các cơ quan liên bang khác. Điều này bao gồm các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cần thiết cho các hoạt động được thực hiện để đối phó với sự cố COVID-19. Hỗ trợ của FEMA sẽ được cung cấp với 75% là chi phí chia sẻ với Liên bang

Tuyên bố này làm tăng sự hỗ trợ của liên bang đối với HHS trong vai trò là cơ quan lãnh đạo liên bang cho phản ứng của chính phủ liên bang đối với COVID-19. Tuyên bố khẩn cấp không tác động đến các biện pháp được cấp phép theo các đạo luật Liên bang khác.

Hỗ trợ của FEMA sẽ đi kèm với việc thực hiện Thỏa thuận giữa FEMA - Tiểu bang/Bộ lạc/Vùng lãnh thổ, nếu phù hợp và thực hiện một kế hoạch khẩn cấp hiện hành. Chính quyền các Tiểu bang, Bộ lạc và Vùng lãnh thổ không cần phải yêu cầu các tuyên bố khẩn cấp riêng biệt để nhận được hỗ trợ của FEMA theo tuyên bố toàn quốc này.

FEMA khuyến khích các viên chức thực hiện các hành động thích hợp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng theo chỉ dẫn về y tế công cộng.

# # #
Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối