Làm thế nào để chứng minh quyền sở hữu nhà và nơi cư trú

Release Date:
Tháng 8 7, 2023

Là một phần của quy trình hỗ trợ sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người nạn nhân bị thảm họa thiên tai ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor, những người đã bị thiệt hại do các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng vào tháng 7, xác minh quyền sở hữu và nơi cư ngụ.

Chủ sở hữu và người thuê nhà phải chứng minh rằng họ đã cư trú tại nơi cư trú chính bị thiệt hại do thiên tai trước khi nhận được Trợ giúp Nhà ở và một số loại Trợ giúp Nhu cầu Khác. FEMA hiện chấp nhận phạm vi tài liệu rộng hơn.

Quyền sở hữu

Chủ nhà có thể cung cấp chứng từ chính thức như sau:

 • Chứng thư bản gốc, chứng thưủy thác tài sản, hoặc hồ sơ chính thức;
 • Sổ thanh toán thế chấp hoặc các chứng từ thế chấp khác như thông báo chậm thanh toán, tóm tắt thế chấp, phân tích ký quỹ, v.v.;
 • Biên lai thuế tài sản hoặc hóa đơn thuế tài sản;
 • Giấy chứng nhận nhà ở hoặc quyền sở hữu tài sản;
 • Chứng từ bảo hiểm tài sản sở hữu;
 • Điều khoản về bất động sản;
 • Hợp đồng chứng thư;
 • Hợp Đồng Thanh toán Đất đai; hoặc
 • Chứng thư từ bỏ trái quyền.

Ngoài ra, FEMA giờ đây sẽ chấp nhận thư hoặc biên lai của viên chức về những sửa chữa hoặc cải tiến lớn. Bản tuyên bố từ quan chức nhà nước (ví dụ: cảnh sát trưởng, thị trưởng, giám đốc bưu điện) phải bao gồm tên của người nộp đơn, địa chỉ của nơi cư trú bị thiệt hại do thiên tai, thời gian cư trú, tên và điện thoại của quan chức xác minh.

Những nạn nhân có tài sản thừa kế, nhà di động hoặc xe kéo cắm trại không có tài liệu truyền thống về quyền sở hữu có thể tự chứng nhận quyền sở hữu như là phương án cuối cùng bằng một trong các tài liệu sau: 

 • Bản sao Quyền sở hữu hoặc Chứng thư;
 • Giấy chứng tử và Di chúc;
 • Bản cam kết về quyền thừa kế; chỉ khi phù hợp với luật của chính phủ tiểu bang hoặc bộ lạc;
 • Di chúc hoặc di chúc chỉ định người nộp đơn là người thừa kế tài sản;
 • Hóa đơn bán hàng hoặc trái phiếu cho quyền sở hữu;
 • Đóng thuế cho người đứng tên chủ sở hữu đã chết; hoặc
 • Toà án chỉ định người quản lý di sản.

Chủ nhà có cùng địa chỉ từ thảm họa trước đó chỉ cần xác minh quyền sở hữu một lần. FEMA cũng đã cho thêm thời gian cho các chứng từ hội đủ điều kiện từ ba tháng đến một năm trước thảm họa thiên tai.

Cư trú

Chủ nhà và người thuê nhà phải chứng minh rằng họ đã ở trong nhà vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Người nộp đơn có thể cung cấp tài liệu chính thức về chỗở, chẳng hạn như:

 • Hóa đơn tiện ích;
 • Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng;
 • Hóa đơn điện thoại;
 • Bản tiền lương;
 • Hợp đồng thuê nhà bằng văn bản;
 • Biên lai thuê nhà; hoặc
 • Bản công nhận của viên chức

FEMA hiện cũng sẽ chấp nhận:

 • Đăng ký xe cộ;
 • Thư từ các trường học địa phương (công lập hoặc tư thục), các nhà cung cấp phúc lợi liên bang hoặc tiểu bang, hoặc các tổ chức dịch vụ xã hội;
 • Văn bản của tòa án;
 • Một bản công nhận có chữ ký của chủ sở hữu công viên thương mại hoặc nhà di động; hoặc
 • Giấy tự chứng nhận cho nhà lưu động hoặc nhà di động.

Nếu những nạn nhân đã xác minh thành công việc cư trú cho FEMA từ một thảm họa trước đó trong khoảng thời gian hai năm, thì họ không cần phải làm lại.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Vermont, hãy truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 tại Twitter twitter.com/FEMARegion1 hoặc trang Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA. Theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Vermont trên Twitter tại twitter.com/vemvt và trên Facebook tại facebook.com/VermontEmergencyManagement.

FEMA cam kết đảm bảo trợ giúp thảm họa thiên tai được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân nào sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối