Vermont Bão Lớn, Lũ Lụt, Lở đất Và Sụp đất

DR-4720-VT
Vermont

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 7, 2023 - Th7 17, 2023

Ngày Công bố: Th7 14, 2023

Hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình sau một thảm họa

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm thì nên nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm của quý vị ngay lập tức. Hỗ trợ của FEMA không thể trợ giúp với các mất mát đã được bảo hiểm chi trả.

Nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa

Cách nhanh nhất là nộp đơn qua trang DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể nộp đơn thông qua ứng dụng di động của FEMA hoặc bằng cách gọi Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Tìm hiểu thêm về quy trình nộp đơn

Được trợ giúp ngay lập tức

Tìm trợ giúp cho các nhu cầu mà FEMA không được phép cung cấp. Hãy hỏi các quan chức quản lý trường hợp khẩn cấp, cơ quan tình nguyện hoặc bằng cách quay số 2-1-1 ở địa phương quý vị. Có thể đường dây trợ giúp của FEMA (800-621-3362) sẽ cung cấp thêm dịch vụ giới thiệu. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Tôi đã được hướng dẫn gọi cho U.S. Small Business Administration (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ)

FEMA không được phép cung cấp hỗ trợ sau thảm họa cho một số tổn thất nhất định được bao trả bởi các khoản vay thảm họa từ U.S. Small Business Administration (SBA). SBA cung cấp các khoản vay thiên tai lãi suất thấp cho các cá nhân và hộ gia đình để giúp khắc phục thiệt hại do thảm họa. FEMA phối hợp với SBA để xác định xem quý vị có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài sản Cá nhân, Hỗ trợ Vận chuyển hoặc Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm hay không.

FEMA sẽ tự động giới thiệu quý vị đến SBA để được xem xét cho khoản vay thiên tai nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn về thu nhập của SBA. FEMA sử dụng thông tin về tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị và số người phụ thuộc để xác định xem quý vị có nên được giới thiệu đến SBA hay không.

Nếu quý vị được giới thiệu đến SBA thì FEMA sẽ liên lạc với quý vị qua hệ thống quay số tự động để giải thích cách nộp đơn xin khoản vay thiên tai. Quý vị phải điền đầy đủ và gửi lại đơn xin vay để được xem xét cho khoản vay SBA hoặc một số loại hỗ trợ nhất định của FEMA. Quý vị không buộc phải chấp nhận khoản vay SBA. Tuy nhiên, nếu quý vị được chấp thuận cho một khoản vay SBA, và quý vị không chấp nhận, thì quý vị sẽ không được giới thiệu trở lại FEMA để nhận hỗ trợ về tài sản cá nhân hoặc phương tiện đi lại.

Để biết thêm thông tin về chương trình khoản vay thiên tai của SBA thì xin gọi cho SBA theo số 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Thông tin của SBA cũng có tại trang www.SBA.gov/disaster hoặc bằng cách gửi email đến disastercustomerservice@sba.gov.

Tìm hiểu thêm về khoản vay SBA

Tôi đã nộp đơn xin hỗ trợ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nếu quý vị có bảo hiểm

Vui lòng liên lạc với công ty bảo hiểm của quý vị càng sớm càng tốt để nộp đơn yêu cầu bồi thường. FEMA chỉ có thể cung cấp tiền sau khi quý vị nhận được khoản thanh toán bảo hiểm của mình. Nếu bảo hiểm của quý vị không chi trả tất cả các chi phí sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa thì FEMA có thể giúp đỡ.

FEMA không thể cung cấp tiền cho các chi phí được bảo hiểm chi trả hoặc các phúc lợi trùng lặp từ một nguồn khác. Khi quý vị nhận được khoản thanh toán hoặc quyết định từ chối bảo hiểm, vui lòng gửi một bản sao cho FEMA ngay khi có thể.

Nếu việc thanh toán bảo hiểm của quý vị bị trì hoãn hơn 30 ngày kể từ thời điểm quý vị nộp đơn yêu cầu bồi thường thì hãy gọi cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362.

Tìm hiểu thêm về các bước sau khi nộp đơn

Nếu quý vị không có bảo hiểm

FEMA sẽ xác minh các tổn thất của quý vị gây ra bởi thảm họa. Cơ quan này sẽ sắp xếp thời gian để kiểm tra nhà của quý vị nếu quý vị báo cáo thiệt hại đối với ngôi nhà hoặc tài sản cá nhân của quý vị. Hoặc FEMA sẽ yêu cầu quý vị gửi tài liệu để xác minh các chi phí của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua bưu điện hoặc thư điện tử giải thích các bước tiếp theo của quý vị. Dựa trên những tổn thất mà quý vị đã báo cáo, nếu cần thiết thì một thanh tra viên sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại để lên lịch cho một cuộc kiểm tra. Nếu quý vị bị lỡ cuộc gọi thì họ sẽ để lại tin nhắn thư thoại và cố gắng liên lạc với quý vị nhiều lần. Thanh tra viên không cần xem các biên lai chi phí sửa chữa hoặc hình ảnh về thiệt hại. Nhưng nếu quý vị bắt đầu dọn dẹp trước khi có cuộc kiểm tra thì FEMA khuyến nghị quý vị nên chụp ảnh, lập danh sách những tổn thất của mình và giữ lại biên lai cho tất cả các chi phí do thảm họa gây ra.

Sổ tay về "Hỗ trợ sau thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tập tài liệu "Hỗ trợ sau thảm họa" là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng của quý vị nhằm giúp mọi người hiểu về các loại hỗ trợ của FEMA mà có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình khắc phục thảm họa.

Quyền công dân và khả năng hội đủ điều kiện với FEMA

FEMA cam kết giúp đỡ tất cả những người sống sót sau thảm họa và đủ điều kiện được phục hồi, bao gồm công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân và người nước ngoài đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về Yêu cầu Quốc tịch và Tình trạng Nhập cư để được hưởng lợi ích công cộng liên bang.

Tìm một tư vấn viên về nhà ở

U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) cung cấp hỗ trợ cho mạng lưới các cơ quan tư vấn nhà ở (housing counseling agency hay HCA) và các tư vấn viên được chứng nhận trên toàn quốc. Các HCA tham gia chương trình của HUD được phê duyệt và đào tạo để cung cấp các công cụ cho các chủ nhà và người thuê nhà hiện tại cũng như trong tương lai để họ có thể đưa ra các lựa chọn có trách nhiệm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở tùy theo tình hình tài chính của họ.

Xác minh quyền sở hữu nhà hoặc tình trạng cư trú

FEMA buộc phải xác minh rằng quý vị đã sống tại địa chỉ nêu trong đơn xin như là nơi cư trú chính của quý vị trước khi cung cấp hầu hết các loại hỗ trợ. FEMA cũng buộc phải xác minh rằng quý vị sở hữu ngôi nhà của mình trước khi cung cấp hỗ trợ sửa chữa nhà cửa hoặc thay thế nhà cửa. Tìm hiểu thêm về quy trình này.

Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để làm cho quá trình hỗ trợ thiên tai nhanh chóng hơn và giảm gánh nặng cho người nộp đơn, chúng tôi cố gắng xác minh tình trạng cư trú và sở hữu bằng cách sử dụng phương pháp tìm kiếm hồ sơ công khai tự động.

Nếu chúng tôi không thể xác minh rằng quý vị đã sống hoặc sở hữu ngôi nhà mà quý vị đã liệt kê trong đơn xin của mình thì chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp các tài liệu để chứng minh tình trạng cư trú và/hoặc quyền sở hữu nhằm giúp chúng tôi xác định xem liệu quý vị có được chấp thuận cho hưởng hỗ trợ hay không.

Làm cách nào để tôi khiếu nại quyết định?

Nếu quý vị nhận được một lá thư cho biết rằng quý vị không được chấp thuận cho hưởng hỗ trợ hoặc đơn xin của quý vị không đầy đủ thì quý vị vẫn có thể hoàn thành đơn xin hoặc khiếu nại quyết định trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư quyết định. Bức thư sẽ được gửi qua bưu điện cho quý vị hoặc được gửi vào tài khoản Disaster Assistance Center của quý vị, nếu quý vị đã thiết lập một tài khoản.

Tìm hiểu thêm về việc khiếu nại

Các câu hỏi thường gặp và những tin đồn

Tìm hiểu thêm về các tin đồn phổ biến liên quan đến thảm họa và cách báo cáo gian lận. Quý vị cũng có thể nhận được câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về nơi trú ẩn khẩn cấp, hỗ trợ thiên tai, bảo hiểm lũ lụt và nhiều hơn thế.

Các nguồn đa ngôn ngữ

Quý vị có thể tìm thấy các đồ họa cho mạng xã hội với thông điệp an toàn quan trọng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Chúng tôi cũng có video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (American Sign Language hay ASL) về các chủ đề bao gồm:

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $17,862,686.68
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,575,654.34
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $19,438,341.02
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3201
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $79,677.25

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Ludlow Community Center

Địa chỉ

37 Main St
Ludlow, Vermont 05149
Windsor
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 2:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Soft Opening Hours of Operation 9/19 1:00 - 6:00PM.

Barton Memorial Building

Địa chỉ

17 Village Sq.
Barton, Vermont 05822
Orleans
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 2:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Closure on 9/27 at COB.

Barre Auditorium

Địa chỉ

16 Auditorium Hill
Barre, Vermont 05641
Washington
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 2:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Soft opening on 7/26 @1PM.

Waterbury Armory

Địa chỉ

294 Armory Drive
Waterbury, Vermont 05676
Washington
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 2:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Soft Opening on 7/21 at 1PM.

Cập nhật lần cuối