အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နေထိုင်မှုကို ဘယ်လိုမှတ်တမ်းထားမလဲ

Release Date:
သြဂုတ်လ 7, 2023

ကပ်ဘေးအကူအညီဖြစ်စဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် FEMA သည် ပျက်စီးသော မူလနေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နေထိုင်မှုတို့ကို စိစစ်ရန် လိုပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှု၊ မြေပြိုမှုနှင့် ကမ်းပြိုမှုများကြောင့် ကလေဒိုးနီးယား၊ ချီတန်ဒန်၊ လာမိုးလီး၊ အောရိန်း၊ အော်လင်းစ်၊ ရုလန်၊ ဝါရှင်တန်၊ ဝင်ဟမ်နှင့် ဝင်ဆာတို့၌ ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် ၎င်းတို့၏ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နေထိုင်မှုကို စိစစ်ရာတွင် လွယ်ကူ ချောမောစေရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ 

အိမ်ပိုင်ရှင်နှင့် အိမ်ငှားများသည် အိမ်ရာအကူအညီနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်အကူအညီများ မရယူမီ သူတို့သည် ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အိမ်တွင် အဓိကနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားပြသရမည်ဖြစ်သည်။ FEMA သည် ယခုအခါ အထောက်အထား အများအပြားကို လက်ခံနေပြီ ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှု

အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကို ပြသနိုင်သည်- 

 • မူရင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်တမ်း၊ အဆောက်အအုံကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား သို့မဟုတ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း၊
 • အိမ်ချေးငွေလစဉ်ပေးဆပ်သည့် ပေးချေစာအုပ်ငယ် သို့မဟုတ် အခြား ငွေချေးထားသည့်အထောက်အထားတွင် နောက်ကျပေးချေမှု သတိပေးချက်စာ၊ ချေးငွေအနှစ်ချုပ်၊ အရန်သိမ်းငွေသုံးသပ်ချက် စသည်၊
 • အိမ်ခွန်ပြေစာ သို့မဟုတ် အိမ်ခွန်တောင်းခံစာ၊
 • အိမ်ဆောက်လုပ်မှု အသိအမှတ်ပြုစာ သို့မဟုတ် အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အမည်ပေါက်ခြင်း၊
 • အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အာမခံ စာရွက်စာတမ်း၊
 • အိမ်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်၊
 • စာချုပ်စာတမ်းအတွက် သဘောတူညီချက်၊
 • မြေရာပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်၊
 • ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စွန့်လွှတ်ကြောင်း စာချုပ်စာတမ်း။

ထို့အပြင် FEMA သည် ကြီးမားသည့် ပြုပြင်မှု သို့မဟုတ် မွမ်းမံမှုအတွက် အစိုးရအရာရှိ၏ စာ သို့မဟုတ် လက်ခံပြေစာကိုလည်း ယခုအခါ လက်ခံနေပါသည်။ အစိုးရအရာရှိ (ဥပမာ- ရဲအရာရှိ၊ မြို့ပိုင်၊ စာတိုက်အရာရှိ) ထံမှ စာတွင် လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ ဘေးဒဏ်သင့်ပျက်စီးသည့် အိမ်လိပ်စာ၊ နေထိုင်သည့် ကာလ၊ စိစစ်သူအရာရှိ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ ပါရှိရပါမည်။ 

ဘေးဒဏ်သင့်သူများတွင် ထုံးစံအရ ရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အမွေခံအဆောက်အအုံ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် အိမ် သို့မဟုတ် ခရီးသွားယာဉ်များအတွက် မရှိပါက နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပိုင်ရှင်မှန်ကန်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်အာမခံရေးသားထားသော စာနှင့်အတူ အောက်ပါ အထောက်အထားကို တင်ပြနိုင်ပါသည်-

 • အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်တမ်း မိတ္တူ၊
 • သေဆုံးကြောင်း မှတ်တမ်းနှင့် သေတမ်းစာ၊
 • အမွေဆက်ခံမှု ကျမ်းကြိမ်လွှာ၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဌာနေတိုင်းရင်းသားအစိုးရ၏ ဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်မှသာလျှင်၊
 •  လျှောက်ထားသူ၏ အမည်ကို အဆောက်အအုံ အမွေဆက်ခံသူအဖြစ် ဖော်ပြထားသည့် သေတမ်းစာ သို့မဟုတ် သက်သေအထောက်အထား၊
 • ရောင်းချမှု စာချုပ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်အတွက် ခံဝန်ချုပ်၊
 • သေဆုံးသူပိုင်ရှင်၏ အမည်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်မှု စာ၊
 • အဆောက်အအုံ စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် တရားရုံးက တာဝန်ချထားခြင်း။

အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ယခင် ဘေးဒဏ်ကျရောက်သည့် လိပ်စာနှင့် ဖြစ်ပါက ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တစ်ကြိမ်သာ အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ FEMA သည်လည်း ဘေးဒဏ်မကျရောက်မီ သုံးလ မှ တစ်နှစ်အထိ စာရွက်စာတမ်းများကို အကျုံးဝင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအဖြစ် တိုးချဲ့ထားပါသည်။ 

နေထိုင်မှု

အိမ်ပိုင်ရှင်နှင့် အိမ်ငှားများသည် ကပ်ဘေးကျရောက်ချိန်တွင် ယင်းအိမ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား ပြရပါမည်။

လျှောက်ထားသူများသည် အောက်ပါ နေထိုင်ကြောင်းတရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးနိုင်ပါသည်-

 • ရေခ/မီးခ တောင်းခံလွှာ၊
 • ဘဏ် သို့မဟုတ် ခရက်တစ်ကတ်စာရင်းရှင်းတမ်း၊
 • ဖုန်းခ တောင်းခံလွှာ၊
 • အလုပ်ရှင်၏ ထောက်ခံစာ၊
 • အိမ်ငှားစာချုပ်၊
 • အိမ်ငှားခ ပြေစာ၊
 • အစိုးရအရာရှိထံမှ စာ။

FEMA သည် အောက်ပါတို့ကိုလည်း ယခုအခါ လက်ခံပါမည်-

 • မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်၊
 • ဒေသတွင်းကျောင်းများမှ စာများ (ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် အစိုးရ)၊ ဖယ်ဒရယ် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မှ ထောက်ပံ့ကြေးစာ သို့မဟုတ် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့များမှ စာ၊
 • တရားရုံး စာရွက်စာတမ်းများ၊
 • လုပ်ငန်းသုံး သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်အိမ် ရပ်နားသည့် နေရာပိုင်ရှင်ထံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စာ၊
 • ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်အိမ် သို့မဟုတ် ခရီးသွားယာဉ်အတွက် ကိုယ်တိုင်အာမခံရေးသားချက်။

အကယ်၍ ကပ်ဘေးသင့်သူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ယခင်ကပ်ဘေးပြီးနောက် နှစ်နှစ်အတွင်း FEMA နှင့် အောင်မြင်စွာ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါက နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ရန် မလိုပါ။ 

ဗာမွန့်၏ တုံ့ပြန်ချက်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များအတွက် fema.gov/disaster/4720. ကို ဝင်ကြည့်ပါ။ FEMA ဒေသ ၁ အကောင့်ကို တွစ်တာ twitter.com/FEMARegion1  သို့မဟုတ် ဖေ့ဘုတ်တွင် facebook.com/FEMA. လိုက်ကြည့်ပါ။ ဗာမွန့် အရေးပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှု အေဂျင်စီ ကို တွစ်တာတွင်  twitter.com/vemvt  နှင့် ဖေ့ဘုတ်တွင် facebook.com/vermontemergencymanagement တို့၌ လိုက်ကြည့်ပါ။

သဘာဝကပ်ဘေးအတွက် အကူအညီများသည် သာတူညီမျှဖြစ်ရန်၊ လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ နိုင်ငံသား၊ လိင်၊ အသက်၊ မသန်စွမ်းဖြစ်မှု၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအခြေအနေတို့အပေါ် အခြေခံပြီး ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အကူအညီရယူနိုင်ရန် FEMA ကဆောင်ရွက်နေပါသည်။ သဘာဝဘေးဒဏ် ခံရသူတိုင်း သို့မဟုတ် ပြည်သူတိုင်းသည် ၎င်းတို့အား ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသည်ဟု ယူဆပါက FEMA လူထုအခွင့်အရေးရုံးသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ FEMA ၏ လူထုအခွင့်အရေးရုံးထံ ၈၃၃-၂၈၅-၇၄၄၈ သို့ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဘာသာစုံပြောဆိုသူများက ဖုန်းကို ဖြေကြားပေးနိုင်ပါသည်။

 

Tags:
နောက်ဆုံးအချက်အလက်