Trung Tâm Khắc Phục Thảm Họa Của FEMA Ở Springfield Tạm Thời Đóng Cửa

Release Date Release Number
020
Release Date:
Tháng 8 9, 2023

Trung tâm Khắc phục Thảm họa ở Springfield sẽ tạm thời đóng cửa lúc 5 giờ chiều vào ngày 10 tháng 8. Sẽ mở cửa trở lại lúc 1 giờ chiều, ngày 12 tháng 8; sau đó nó sẽ tiếp tục mở cửa theo giờ bình thường từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. hằng ngày. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa Springfield, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.

Trung tâm Springfield tọa lạc tại:

Springfield Health Center
100 River Street
Springfield, VT 05156

Các trung tâm trợ giúp khắc phục vẫn mở cửa từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối hằng ngày:

Waterbury Armory
294 Armory Drive
Waterbury, VT 05676

ASA Bloomer Building
88 Merchants Row, Suite 330
Rutland, VT 05701

Barre Auditorium
16 Auditorium Hill
Barre, VT 05641

Barton Memorial Building
17 Village Square 
Barton, VT 05822

Jamaica Fire Department

4017 VT-30
Jamaica, VT 05343

 

FEMA di dời các Trung tâm Khắc phục Thảm họa dựa trên nơi cần thiết nhất. FEMA hợp tác chặt chẽ với các đối tác của tiểu bang và thành phố trong việc xác định các địa điểm đó. Khi một địa điểm bắt đầu thấy số lượt đăng ký giảm đáng kể, FEMA và tiểu bang sẽ điều phối các địa điểm mới nơi trung tâm có thể nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn từ những người cần trợ giúp.

Tất cả các trung tâm đều có thể tiếp cận phục vụ người khuyết tật và có nhu cầu chức năng, đồng thời được trang bị thiết bị công nghệ trợ giúp. Nếu quý vị cần một chỗ ở giúp đở hợp lý hoặc thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, xin vui lòng gọi 1-833-285-7448 (bấm số 2 cho tiếng Tây Ban Nha). 

Các đại diện của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) cũng sẽ có mặt tại trung tâm để giải thích cách đăng ký các khoản vay thảm họa với lãi suất thấp của SBA dành cho chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, đồng thời cung cấp thông tin về việc xây dựng lại để làm cho ngôi nhà có khả năng an toàn, kiêng cố hơn.

Quý vị không cần phải đến DRC để đăng ký trợ giúp FEMA. Để đăng ký mà không cần đến trung tâm, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số800-621-3362, truy cập trực tuyến vào DisasterAssistance.gov hoặc tải xuống Ứng dụng FEMA App. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số dịch vụ đó khi quý vị đăng ký. Hạn chót nộp đơn xin trợ giúp liên bang là ngày 12 tháng 9 năm 2023.

FEMA cam kết đảm bảo hỗ trợ thảm họa được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài viên đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối