Những Điều Cư Dân Vermont Cần Biết Về Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia

Release Date:
Tháng 8 10, 2023
  1. Những cơn bão gần đây của Vermont cho thấy mức độ thiệt hại mà lũ lụt có thể gây ra. Bảo hiểm cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bằng hợp đồng từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) có thể giúp quý vị chuẩn bị – và phục hồi sau – lũ lụt tiếp theo.
  2. Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) là gì?

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia giúp cư dân ở những khu vực có nguy cơ lũ lụt cao được bảo hiểm bồi thường. Được quản lý bởi FEMA và được cung cấp bởi mạng lưới hơn 50 công ty bảo hiểm, NFIP cung cấp bảo hiểm lũ lụt cho chủ sở hữu tài sản, người thuê nhà và doanh nghiệp để giúp họ phục hồi nhanh hơn khi nước lũ rút đi.

  1. Dành cho người thuê nhà, chủ nhà và doanh nghiệp

Các chính sách của NFIP dành cho người thuê nhà, chủ nhà và doanh nghiệp ở những khu vực tham gia chương trình. Các cộng đồng tham gia NFIP tuân theo kế hoạch giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, có thể bao gồm việc yêu cầu các nhà xây dựng lắp đặt các biện pháp bảo vệ nhất định hoặc hạn chế phát triển ở những khu vực dễ bị lũ lụt nhất. Để xem cộng đồng của quý vị có được bảo hiểm hay không, hãy gọi cho Trung tâm Giới thiệu NFIP theo số 800-427-4661 hoặc truy cập FloodReady.Vermont.gov/Find_Funding/Flood_Insurance.

Tại sao tôi cần bảo hiểm lũ lụt?

Ngay cả khi quý vị không sống trong khu vực “có nguy cơ cao”, nhà của quý vị vẫn có thể bị ngập lụt – hơn 20 phần trăm yêu cầu NFIP đến từ bên ngoài khu vực có nguy cơ cao nhất. Chỉ một inch nước lũ có thể gây ra thiệt hại lên đến $25,000. Trợ giúp của FEMA sẽ đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của quý vị sau lũ lụt, nhưng không thể bù đắp mọi thiệt hại. Nguồn ngân sách phục hồi sau thiên tai lớn nhất là bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà không phải là bảo hiểm lũ lụt

Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà và người thuê nhà không bao gồm thiệt hại do lũ lụt. Nếu chính sách của quý vị không bao gồm lũ lụt cụ thể, quý vị sẽ cần bảo hiểm lũ lụt riêng để được bảo hiểm.

Nhà tôi mới bị ngập lụt. Tôi có thể mua bảo hiểm không?

Không quan trong là ngôi nhà, căn hộ hoặc doanh nghiệp của bị ngập lụt bao nhiêu lần. Nếu cộng đồng của quý vị tham gia trong chương trình NFIP, quý vị hội đủ điều kiện có bảo hiểm lũ lụt.

Nếu quý vị có bảo hiểm, hãy nộp đơn yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt. Gọi cho đại lý bảo hiểm của quý vị, chụp lại hình ảnh hư hại và giữ lại biên lai cho tất cả các sửa chữa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.FloodSmart.gov/How-Do-I-Start-My-Flood-Claim.

Mặc dù mua bảo hiểm bây giờ sẽ không chi trả cho những thiệt hại đã xảy ra, nhưng có thể bảo vệ quý vị trong những cơn bão trong tương lai. Quý vị có thể mua bảo hiểm lũ lụt bất cứ lúc nào. Hầu hết các hợp đồng đều có thời gian chờ 30 ngày sau khi đã thanh toán chi phí bảo hiểm trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Nếu quý vị bị thiệt hại do lũ lụt, FEMA có thể giúp đỡ. Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị không cần phải đợi yêu cầu bảo hiểm bồi thường duyệt xét. Để nộp đơn trợ giúp, hãy truy cập vào trang mạng DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA App từ Apple App Store hoặc Google Play Store hoặc gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của FEMA theo số 800-621-3362. Có thông dịch viên giúp đỡ; nếu sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số cho dịch vụ đó khi quý vị nộp đơn.

Để được trợ giúp trực tiếp, hãy đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa, nơi các nhân viên của FEMA có thể trợ giúp về các đơn xin, trả lời các câu hỏi và giới thiệu đến các nguồn tài nguyên. Để tìm một trung tâm gần nơi quý vị, hãy truy cập fema.gov/drc.

FEMA cam kết đảm bảo trợ giúp thảm họa thiên tai được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân nào sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối