Texas Severe Storms, Straight-line Winds, Tornadoes, and Flooding

DR-4781-TX
Texas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 26, 2024 - Th6 5, 2024

Ngày Công bố: Tháng 5 17, 2024

alert - warning

Những điều chỉnh mới về chương trình Hỗ trợ cá nhân chỉ áp dụng cho những thiên tai được tuyên bố vào hoặc sau ngày 22 tháng 3 năm 2024. Đọc thông tin điều chỉnh.

Hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình sau thiên tai

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm thì quý vị nên nộp ngay đơn yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Khoản trợ cấp của FEMA không hỗ trợ các tổn thất đã được bảo hiểm chi trả. Tìm hiểu thêm về các bước sau khi nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ.

Nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ sau thiên tai

Cách nhanh nhất để nộp đơn là thông qua trang web DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể nộp đơn thông qua ứng dụng trên thiết bị di động của FEMA hoặc thông qua việc gọi đến Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Nhận trợ giúp ngay lập tức

Tìm kiếm sự trợ giúp cho các nhu cầu mà FEMA không được phép cung cấp. Hãy hỏi các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương của quý vị. Đường dây trợ giúp của FEMA (800-621-3362) có thể cung cấp thêm thông tin giới thiệu. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Tôi đã nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau khi nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ, yêu cầu của quý vị sẽ được xem xét để xác định liệu có cần kiểm tra để xác minh thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nhà cửa và tài sản cá nhân của quý vị hay không. Nhân viên và thanh tra viên của FEMA có thể liên lạc với quý vị để thảo luận về thiệt hại do thiên tai gây ra mà quý vị phải chịu.

FEMA cũng có thể yêu cầu thêm thông tin để chứng minh tình trạng đủ điều kiện nhận hỗ trợ hoặc thông tin liên quan đến nhu cầu cụ thể do thiên tai được xác định trong đơn đăng ký của quý vị. Nếu cần thực hiện yêu cầu này, quý vị sẽ nhận được thư từ FEMA trong đó nêu rõ thông tin cần thiết.

Tìm hiểu thêm về điều gì sẽ diễn ra

Xem xét quyết định của FEMA

Sau khi FEMA xem xét đơn đăng ký của quý vị, kết quả của cuộc kiểm tra và/hoặc giấy tờ đã nộp, quý vị sẽ nhận được thư giải thích:

  • liệu quý vị có được chấp thuận để nhận hỗ trợ hay không
  • mức hỗ trợ quý vị sẽ nhận được
  • yêu cầu về cách sử dụng khoản hỗ trợ
  • cách khiếu nại quyết định của FEMA nếu quý vị không đồng ý với quyết định được đưa ra

Quý vị sẽ nhận được thư qua email hoặc qua đường bưu điện dựa trên lựa chọn của quý vị khi điền đơn đăng ký của mình.

alert - warning

Quý vị có thể đã nhận được thông tin về khoản vay hỗ trợ thiên tai từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đối với các nhu cầu chưa được đáp ứng khác. Đối với các thiên tai được tuyên bố trước ngày 22 tháng 3 năm 2024, quý vị có thể cần phải nộp đơn đăng ký khoản vay hỗ trợ của SBA trước khi được xem xét một số loại hỗ trợ nhất định của FEMA. Tìm hiểu thêm về khoản vay hỗ trợ của SBA và cách quy trình nộp đơn đăng ký khoản vay của SBA liên quan đến chương trình hỗ trợ thiên tai của FEMA.

Các câu hỏi thường gặp và những tin đồn

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ thiên tai, bảo hiểm lũ lụt và các vấn đề khác. Tìm hiểu thêm về các tin đồn phổ biến liên quan đến thiên tai và thông tin thực tế mà quý vị cần để bắt đầu quá trình khắc phục của mình. Tìm thông tin về việc xác định hoạt động lừa đảo sau thiên tai và cách báo cáo.

Tìm một chuyên gia tư vấn về nhà ở

Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị (HUD) cung cấp hỗ trợ cho mạng lưới cơ quan tư vấn nhà ở (HCA) và chuyên gia tư vấn được chứng nhận của quốc gia. Các HCA tham gia chương trình của HUD được phê duyệt và đào tạo để cung cấp các công cụ cho các chủ nhà và người thuê nhà hiện tại cũng như trong tương lai để họ có thể đưa ra các lựa chọn có trách nhiệm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở tùy theo tình hình tài chính của họ.

Các tài liệu tham khảo đa ngôn ngữ

Quý vị có thể tìm các đồ họa trên mạng xã hội có thông điệp an toàn quan trọng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Chúng tôi cũng có video bằng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (American Sign Language hay ASL) về các chủ đề bao gồm:

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $46,674,896.33
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $72,409,176.64
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $119,084,072.97
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 56135

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Acres Homes Multi-Service Center

Địa chỉ

6719 W Montgomery Rd
Houston, Texas 77091
Harris
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Collin College Courtyard Center

Địa chỉ

4800 Preston Park Blvd
Plano, Texas 75093
Collin
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Gatesville Junior High School

Địa chỉ

307 S Lovers Ln
Gatesville, Texas 76528
Coryell
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Bellville Police Department Training Center

Địa chỉ

162 N Chesley St
Bellville, Texas 77418
Austin
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Williams Elementary School

Địa chỉ

1821 Oldgate Ln
Garland, Texas 75042
Dallas
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Network of Community Ministries

Địa chỉ

1500 International Pkwy
Suite 300
Richardson, Texas 75081
Dallas
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Tyler County Emergency Operations Center

Địa chỉ

201 Veterans Way
Woodville, Texas 75979
Tyler
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

LƯU Ý

All DRCs closed on June 19, 2024

Howard Civic Center

Địa chỉ

213 W Court St
Newton, Texas 75966
Newton
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Tarver Elementary School

Địa chỉ

7949 Stonehollow Dr
Temple, Texas 76502
Bell
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Spring Branch Family Development Center

Địa chỉ

8575 Pitner Rd
Houston, Texas 77080
Harris
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Henderson Senior Center

Địa chỉ

3344 State Hwy-31
Athens, Texas 75752
Henderson
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Butterfield Elementary

Địa chỉ

291 Indian Ln
Sanger, Texas 76266
Denton
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Valley View Elementary School

Địa chỉ

712 S Lee St
Valley View, Texas 76272
Cooke
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Pine Island Baptist Church

Địa chỉ

36573 Brumlow Rd
Hempstead, Texas 77445
Waller
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Calhoun County Public Library

Địa chỉ

200 W Mahan St
Port Lavaca, Texas 77979
Calhoun
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Denver Harbor Multi-Service Center

Địa chỉ

6402 Market St
Houston, Texas 77020
Harris
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

LƯU Ý

Will close for Holiday on 6/19/2024

Livingston Public Library

Địa chỉ

707 N Tyler Ave
Livingston, Texas 77351
Polk
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Chisum Elementary School

Địa chỉ

3250 S Church St
Paris, Texas 75462
Lamar
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

LƯU Ý

DRC will be closed June 19, 2024 to observe the holiday. DRC will reopen June 20, 2024 at 7:00 am.

Jasper County Courthouse Annex

Địa chỉ

271 E Lamar St
Suite 101
Jasper, Texas 75951
Jasper
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

East Montgomery County Community Development Ctr

Địa chỉ

16401 1st St
Splendora, Texas 77372
Montgomery
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Walker Storm Shelter

Địa chỉ

455 State Highway 75 N
Huntsville, Texas 77320
Walker
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Hardin County Courthouse Annex

Địa chỉ

1135 Redwood St
Kountze, Texas 77625
Hardin
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Thomas A. Glazier Senior Education Center

Địa chỉ

16600 Pine Forest Ln
Houston, Texas 77084
Harris
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Trinity ISD Boardroom

Địa chỉ

101 W Jefferson St
Trinity, Texas 75862
Trinity
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Jack Hartel Building

Địa chỉ

318 San Jacinto St
Liberty, Texas 77575
Liberty
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Leon Z Grayson Community Center

Địa chỉ

13828 Corpus Christi St
Houston, Texas 77015
Harris
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM

Innovation Center

Địa chỉ

250 Live Oak St
Coldspring, Texas 77331
San Jacinto
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:7:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:7:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:7:00 AM - 7:00 PM
Cập nhật lần cuối