U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Region 9

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 9 office, located in Oakland, California oversees federal emergency management for 150 Tribal Nations and the following states/ territories:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Leadership

Robert J. Fenton, Jr.

Robert J. Fenton, Jr.
Regional Administrator

Joining FEMA over 25 years ago, Robert has held several positions, most recently serving as the FEMA Administrator.

Robert J. Fenton, Jr. Full Bio

Graphic
Graphic that represents placeholder that is Male

Vacant
Deputy Regional Administrator

Contact Us

Regional News and Information

Mặc dù thời hạn đăng ký nhận trợ giúp thảm họa đã qua, vẫn còn trợ giúp cho các nạn nhân của các trận bão tuyết nghiêm trọng hồi Tháng Hai ở Texas. Các nạn nhân là một phần của nỗ lực toàn cộng đồng. Những bước họ thực hiện trên chặng đường khắc phục hậu quả thiên tai và những quyết định của họ là rất quan trọng.
illustration of page of paper Trang Thông tin | May 25, 2021

Các Nạn nhân Cháy rừng Cần Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 11 Tháng Mười Hai

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Một Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động FEMA mở cửa ở Covelo vào Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Hai, đến Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, để phục vụ các nạn nhân cháy rừng của Quận Mendocino.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Các nạn nhân cháy rừng ở California bị mất giấy tờ quan trọng có thể cần bản thay thế để làm đơn đăng ký nhận dịch vụ và trợ giúp để tái thiết cuộc sống của họ.

illustration of page of paper Trang Thông tin | March 17, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Bất cứ ai hiện đang sinh sống tại phía sườn dốc xuống từ khu vực bị thiêu rụi trong các trận cháy rừng gần đây sẽ có nguy cơ bị bồi lấp trong các dòng chảy bùn (mudflow) trong vài năm tới.

illustration of page of paper Trang Thông tin | March 17, 2021