News, Media & Events: New York

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

NEW YORK – Cư dân New York bắt đầu sửa chữa và xây cất lại ngôi nhà của họ và FEMA có hợp tác với các tiệm vật liệu Lowe’s trong Queens để cung cấp thông tin và chỉ dẫn miễn phí về cách làm cho ngôi nhà, bị hư hại do thảm họa tự nhiên, được vững chắc và an toàn hơn.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Quận Suffolk sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào 6:00 tối thứ Bảy nhưng cư dân bị ảnh hưởng bởi Bão Ida vẫn có thể được trợ giúp bằng đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA. Trợ giúp thuận tiện qua điện thoại, máy điện toán hoặc thiết bị di động.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Di Động của FEMA sẽ đến Bronx từ 29 tháng Mười–1 tháng Mười Một, để giúp người sống sót bão Ida nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA và trả lời các thắc mắc của họ.
illustration of page of paper Trang Thông tin |