Đến Nghe Chỉ Dẫn Cách Sửa Chữa Nhà từ Ngày 1-6 Tháng Mười Một tại Lowe's trong Queens

Release Date Release Number
016
Release Date:
Tháng 10 29, 2021

NEW YORK – Cư dân New York bắt đầu sửa chữa và xây cất lại ngôi nhà của họ và FEMA có hợp tác với các tiệm vật liệu Lowe’s trong Queens để cung cấp thông tin và chỉ dẫn miễn phí về cách làm cho ngôi nhà, bị hư hại do thảm họa tự nhiên, được vững chắc và an toàn hơn.

Chuyên gia của FEMA có thể đến các địa điểm ghi dưới đây để trả lời thắc mắc, chỉ dẫn và cho biết những kỹ thuật xây cất để ngôi nhà có thể chống lại hiểm họa và ngăn ngừa hoặc giảm thiệt hại do thảm họa. Hầu hết thông tin cung cấp đều miễn phí để thực hiện những công việc tự làm và về nhà thầu nói chung.

Các cố vấn Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA có mặt vào ngày Thứ Hai, 1 tháng Mười Một đến thứ Bảy, 6 tháng Mười Một:

Lowe’s

253-01 Rockaway Blvd.

Rosedale, NY 11422

Giờ mở cửa: 9:00 sáng đến 6:00 chiều

Các tập sách nhỏ tham chiếu thông tin về bảo vệ nhà bị lũ lụt cũng sẽ có sẵn cho người sống sót. Quý vị vào https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management để có thêm thông tin về cách bảo vệ nhà cửa.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi sau Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối