FEMA Nói Ngôn Ngữ của Quý Vị

Release Date Release Number
014
Release Date:
Tháng 10 25, 2021

NEW YORK – FEMA cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch để tiếp ngoại và thông tin với người sống sót sau thảm họa, nói được chút ít hoặc không nói được tiếng Anh. FEMA cũng có nhân viên và kỹ thuật để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho những người bị điếc, lãng tai hay không nhìn rõ.

Dịch vụ phiên dịch dựa trên Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ và nghiên cứu nhân chủng học khác.

Ở New York, dịch vụ phiên dịch văn bản của FEMA giúp gửi tin nhắn bằng 25 ngôn ngữ: Tiếng Anbani, Ả Rập, Băng-gan, Miến Điện, Trung Hoa giản thể, Pháp, Hy Hạp, Gujarati, Haiti Creole, Hê-brơ, Hindi, Ý, Nhật, Kirundi, Hàn, Mã Lai, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Swahili (Ban tu), Tagalog, Urdu, Việt Nam và tiếng Idit. Có thể có thêm những ngôn ngữ khác nếu cần thiết.  

Đối với thảm họa Bão Ida ở New York, FEMA cũng đăng tin mới phát hành và tờ thông tin bằng 25 ngôn ngữ trên mạng lưới fema.gov. FEMA cũng có dịch vụ thông dịch, có thể thông tin bằng 117 ngôn ngữ.

Khi gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362, những người sử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm qua Video (Video Relay Service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hay dịch vụ khác phải cho FEMA biết số dùng cho dịch vụ này. Tổng đài của đường dây trợ giúp mở cửa từ 8:00 sáng đến 7:00 tối hàng ngày. Nhấn nút số 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Bấm số 3 để được người thông dịch cho ngôn ngữ khác.

Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa để gặp trực tiếp nhân viên của FEMA và các đại diện khác của cơ quan tiểu bang và liên bang, có thể cung cấp thông tin về hỗ trợ thảm họa. Nhân viên của FEMA được huấn luyện sử dụng dịch vụ thông dịch.

Người sống sót không thành thục Anh ngữ sẽ được cho hướng dẫn nhận diện ngôn ngữ bằng cụm từ “Tôi nói tiếng … ” bằng 69 ngôn ngữ. Người sống sót sau thảm họa có thể cho biết ngôn ngữ họ có thể hiểu rồi đại diện của FEMA sẽ liên lạc với một người thông ngôn nói ngôn ngữ này. 

Người sống sót sau thảm họa sinh sống ở chín quận sau đây được khuyến khích nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richland, Rockland, Suffolk và Westchester.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi sau Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối