Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Quận Suffolk Đóng Cửa Vĩnh Viễn Vào Ngày 30 Tháng Mười

Release Date:
Tháng 10 28, 2021

Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Quận Suffolk sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào 6:00 tối thứ Bảy nhưng cư dân bị ảnh hưởng bởi Bão Ida vẫn có thể được trợ giúp bằng đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA. Trợ giúp thuận tiện qua điện thoại, máy điện toán hoặc thiết bị di động.

Trung tâm phục hồi nằm ở Trung Tâm Lão Niên Rose Caracappa ở 739 NY-25A tại Mount Sinai. Đây chỉ là trung tâm phục hồi duy nhất phục vụ Quận Suffolk,nhưng bảy Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa khác ở các quận lân cận vẫn mở cửa từ 10:00 sáng đến 6:00 tối từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tất cả các trung tâm đều đóng cửa ngày Chủ Nhật. Đó là:

  • Hostos College, 450 Grand Concourse, Bronx, NY 10451
  • Public Library, 136 Prospect Ave., Mamaroneck, NY 10543
  • Queens College, 152-45 Melbourne Ave., Queens, NY 11367
  • Medgar Evers College, 231 Crown St., Brooklyn, NY 11225
  • College of Staten Island, 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314
  • Michael J. Tully Park Physical Activity Center, 1801 Evergreen Ave., New Hyde Park, NY 11040
  • Orangetown Soccer Club Complex, 175 Old Orangeburg Road, Orangeburg, NY 10962

Chuyên gia ở các trung tâm sẵn sàng trả lời thắc mắc của quý vị bao gồm về chậm được FEMA trả lời, quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ hay không, và giúp đăng tải tài liệu lên trương mục cho quý vị.

Quý vị cũng có thể đến bất kỳ Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa nào để gặp nhân viên FEMA và đại diện các cơ quan khác của liên bang và tiểu bang. Các trung tâm này cũng có kỹ thuật cho người khuyết tật. Nếu quý vị cần thiết bị kỹ thuật đặc biệt, thì khi gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của FEMA, hãy cho chuyên gia biết.

Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để nộp đơn xin hỗ trợ FEMA. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, xin cho FEMA biết số dùng cho dịch vụ đó. Tổng đài của đường dây trợ giúp mở cửa từ 8:00 sáng đến 7:00 tối hàng ngày. Nhấn nút số 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn số 3 để được kết nối với người thông ngôn nói ngôn ngữ của quý vị

Người sống sót không cần phải đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa để được trợ giúp. Nếu quý vị sống ở Quận Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk hoặc Westchester, và bị thiệt hại, mất mát hoặc không thể sống trong nhà mình do hậu quả trực tiếp của Bão Ida, chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn xin trợ giúp thảm họa của FEMA trước khi đến một trung tâm phục hồi.

Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA là ngày thứ Hai, 6 tháng Chạp.

Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov rồi bấm vào "Information" (“Thông tin”) để có thêm các tài nguyên trực tuyến cũng như tải xuống các tập sách nhỏ và các loại hỗ trợ khác của FEMA.

Gọi số 211 hoặc vào mạng lưới 211nys.org/contact-us để xin giấy giới thiệu đến cơ quan hỗ trợ nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Cư dân Thành Phố New York, xin gọi số 311.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi ở New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại https://twitter.com/FEMARegion2 và trên Facebook tại facebook.com/fema..

Tags:
Cập nhật lần cuối