Tại sao Việc các Cư dân Texas Gửi lại Hồ sơ Vay vốn SBA lại Quan trọng

Release Date:
Tháng 4 27, 2021

Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai ở Texas làm đơn xin hỗ trợ thảm họa từ FEMA có thể được giới thiệu sang Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) với thông tin về cách làm đơn xin vay hỗ trợ thảm họa

(SBA) cung cấp các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê nhà. Các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp của SBA là nguồn quỹ chính để sửa chữa bất động sản và thay thế đồ đạc bên trong bị phá hủy trong các trận bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai. Chương trình này dành cho người được bảo hiểm dưới mức và người không có bảo hiểm. Trong mọi hoàn cảnh, bảo hiểm là nguồn hỗ trợ đầu tiên.

Các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp của SBA trang trải cho các thiệt hại không được đền bù đầy đủ bởi bảo hiểm hay các nguồn khác. Các nạn nhân không nên đợi quyết định thanh toán bảo hiểm trước khi nộp đơn xin vay vốn SBA. Họ có thể phát hiện ra là họ không được bảo hiểm đầy đủ cho phần khấu trừ, tiền công lao động và vật liệu cần thiết để sửa hoặc thay thế căn nhà của họ. Một khoản vay SBA có thể trang trải cho phần chênh lệch này.

SBA đã duyệt chi hơn 110 triệu đô-la tiền vay hỗ trợ thảm họa liên bang để giúp các doanh nghiệp và cư dân Texas khắc phục hậu quả các trận bão tuyết. Các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cư dân chịu thiệt hại từ cơn bão được khuyến khích làm đơn xin vay ngay khi có thể. Các đương đơn có thể đăng ký trực tuyến tại  Hỗ trợ Thảm họa SBAhoặc, để được trợ giúp thêm, gọi 800-659-2955 (TTY:800-877-8339). Thời hạn để nộp đơn là ngày 20 Tháng Năm.

Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến của SBA mở cửa từ 7 a.m. đến 7 p.m. CT các ngày trong tuần hoặc quý vị có thể liên lạc với một đại diện dịch vụ khách hàng của SBA qua email tại FOCWAssistance@sba.gov.

Có các khoản vay SBA

 • Cho các cá nhân và gia đình: Cho chủ nhà, có thể vay tới $200,000 để sửa chữa hay thay thế phần hư hại bất động sản và lên tới $40,000 để thay thế tài sản cá nhân. Cho người thuê nhà, có thể vay tới $40,000 để sửa chữa hay thay thế tài sản cá nhân của mình.
 • Cho doanh nghiệp: Tới 2 triệu đô-la để sửa chữa hoặc thay thế bất động sản, máy móc và thiết bị, hàng lưu kho và các tài sản khác bị hư hỏng hoặc phá hủy (sẵn có cho tất cả các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận, tư nhân). Tổn thương kinh tế: Chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân chịu ảnh hưởng tài chính bất lợi do thảm họa (có hoặc không có thiệt hại tài sản): Lên tới 2 triệu đô-la tiền vốn lưu động để giúp trả các khoản chi phí phải trả cho đến khi khôi phục hoạt động bình thường.
 • Quý vị không buộc phải nhận một khoản vay hỗ trợ thảm họa nào, nhưng nạn nhân có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nguồn quỹ phục hồi sau thảm họa

lớn nhất của liên bang nếu quý vị không nộp đơn xin vay.

Nếu các nạn nhân chưa có dàn xếp với đại lý bảo hiểm của họ, SBA có thể cho họ vay một khoản bằng với khoản thiệt hại của họ. Sau đó họ có thể sử dụng khoản đền bù bảo hiểm của mình để trả một phần hay toàn bộ khoản vay SBA.

Theo luật định, cả FEMA và SBA đều không thể trả trùng lặp các quyền lợi.

Nếu đương đơn không đủ điều kiện nhận khoản vay, SBA sẽ giới thiệu họ trở lại với FEMA và họ có thể được cân nhắc nhận khoản trợ cấp khác của FEMA theo Chương trình Hỗ trợ các Nhu cầu Khác (ONA).

Ví dụ về ONA mà không phụ thuộc vào việc hoàn thành đơn SBA bao gồm:

 • Chi phí y tế và nha khoa liên quan đến thảm họa;
 • Chi phí tang lễ và mai táng liên quan đến thảm họa.
 • Chi phí giữ trẻ tăng cao.
 • Các đồ vật nhỏ, như máy báo khói và radio thời tiết.
 • Các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa không được bảo hiểm hoặc các nguồn trợ giúp khác chi trả.
 • Phí di chuyển và kho bãi.

Một số loại ONA không yêu cầu đơn xin vay vốn SBA bao gồm:

 • Thay thế tài sản cá nhân.
 • Trợ cấp tài chính cho các chi phí sửa chữa hoặc thay thế phương tiện do thảm họa gây ra.

Khi lập kế hoạch phục hồi, các nạn nhân hãy dành cho bản thân nhiều lựa chọn nhất có thể. Việc làm đơn, nộp đơn và bị từ chối sẽ giúp họ có thể được cân nhắc cho các khoản trợ cấp khác, và nếu họ đủ điều kiện nhận một khoản vay, họ sẽ được tiếp cận nguồn đó nếu họ chọn sử dụng nó.

Xem một video trực tuyến bằng Ngôn ngữ Ký hiệu của Mỹ giải thích các Lý do nên Làm Đơn xin Vay vốn SBA.

Để biết thêm thông tin về các trận bão:

Tags:
Cập nhật lần cuối