Main Content

Region VI

Minimizing Hurricane Risks

Hurricane season begins June 1 and we've already experienced, Alberto, the first named storm system, but it’s not too late for citizens to protect themselves and their families during severe weather. Since the mid 1800’s when the National Weather Service began officially recording hurricanes, 54 hurricanes have directly hit Louisiana.

English

Tư vấn khủng hoảng mới giúp các nạn nhân của bão Harvey đối mặt với khó khăn

Gọi số 2-1-1 để được giới thiệu đến những tư vấn viên giữ kín thông tin ở 31 quận bị ảnh hưởng bởi bão Harvey

 

AUSTIN, Texas —Phục hồi sau Bão Harvey không chỉ là xây lại nhà hay tìm một công việc mới. Rất lâu sau khi việc phục hồi thể chất đã hoàn thành, các dấu hiệu của căng thẳng và tổn thương vẫn còn tiếp tục.

 

Vietnamese

El asesoramiento gratuito de crisis ayuda a los sobrevivientes de Harvey a lidiar

Marque 2-1-1 para ser referido a consejeros confidenciales en los 31 condados afectados por Harvey

 

AUSTIN, Texas — Recuperarse del huracán Harvey no significa simplemente reconstruir su hogar o encontrar un nuevo trabajo. Mucho después de que se completa la recuperación física, los signos de estrés y trauma pueden continuar.

Spanish

FEMA tài trợ hơn 76 triệu đô la cho Văn phòng Tổng đất Texas trong khuôn khổ chương trình bồi hoàn PREPS

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao khoản bồi hoàn trị giá 76.7 triệu đô la cho Văn phòng Tổng đất Texas cho việc quản lý và tiến hành chương trình Sửa chữa một phần và Năng lượng cần thiết cho Cư trú (PREPS) sau Cơn bão Harvey.

 

Vietnamese

FEMA otorga más de $76 millones a la Oficina General de Terrenos de Texas como reembolso por el programa PREPS

AUSTIN, Texas La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado $76.7 millones a la Oficina General de Terrenos de Texas (TGLO, por sus siglas en inglés, como reembolso por la gestión y la ejecución del Programa de reparación parcial y energía esencial para refugio (PREPS, por sus siglas en inglés) luego del Huracán Harvey.

 

Spanish

FEMA otorga $1.4 millones a Bay City para generadores

AUSTIN, Texas – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) otorgó más de $1.4 millones a Bay City, Texas, para comprar cuatro generadores fijos y dos generadores portátiles. Los generadores proporcionarán la energía eléctrica de respaldo en instalaciones críticas de la ciudad.

 

Spanish

FEMA trao 1.4 triệu đô la cho Bay City để mua máy phát điện

AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã trao hơn 1.4 triệu đô la cho Bay City, Texas, để mua bốn máy phát điện cố định và hai máy phát điện di động. Các máy phát điện này sẽ là nguồn cấp điện dự phòng cho các cơ sở quan trọng của thành phố.

 

Vietnamese

FEMA awards $1.4 million to Bay City for generators

AUSTIN, Texas The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded more than $1.4 million to Bay City, Texas, to purchase four fixed and two portable generators. The generators will provide the backup electrical supply at critical facilities in the city.

 

English

Chuyên gia về giảm nhẹ thiệt hại mời tất cả người dân của Texas đến tham gia buổi trò chuyện về ứng phó từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7

AUSTIN, Texas – Hãy tham gia cùng hơn 47.000 người dân của Texas, những người đã học được cách chuẩn bị cho ngôi nhà của mình để ứng phó với thiên tai từ chuyên gia giảm nhẹ thiệt hại của FEMA tại các cửa hàng tu sửa nhà cửa ở địa phương.

 

Vietnamese

Los especialistas en Mitigación invitan a todos los residentes de Texas a hablar sobre preparación del 9 al 14 de julio

AUSTIN, Texas – Únase a los más de 47,000 residentes de Texas que han aprendido de los especialistas en Mitigación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en las tiendas locales de mejoras para el hogar sobre cómo preparar mejor sus hogares para desastres naturales.

 

Spanish