U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Virtual Flood Risk Open House

Mitigation Guides

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Virtual Flood Risk Open House

Updating flood maps can be a multi-year effort and providing community review of the maps before they go effective is an important part of the process. FEMA works with communities to provide information and resources online to view the Preliminary Flood Insurance Rate Maps. It’s important for property owners to understand options if they need to consider flood insurance, or if they disagree with the maps.

When face-to-face meetings are not always possible, a Virtual Flood Risk Open House can provide many of the same resources and a link to FEMA’s Flood Map Changes Viewer.

Go to the Community Members’ Guide

Mitigation Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

View All Mitigation Funding Resource Guides

Leadership

Leadership Region 6 - Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Mr. Robinson was appointed in January 2013. Under his leadership, the Region has awarded and managed over $1 billion in grant funding each fiscal year to assist Region 6 partners.

Tony Robinson Full Bio

Randy Meshell Profile Pic

Randy Meshell
Deputy Regional Administrator (Acting)

Mr. Meshell's responsibilities include oversight and implementation of response and recovery operations for presidentially declared disasters in the five-state region.

Randy Meshell Full Bio

Contact Us

Regional News and Information

Li ka entimide w pou ranpli yon fòm gouvènman an pou jwenn èd lè ou te sibi anpil bagay. Lè ou konnen ki sa yo pral mande w sou aplikasyon FEMA a ak ki enfòmasyon ou bezwen gen nan men ou ka ede w santi w pare.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 24, 2021
Tout moun enpasyan pou yo retounen lakay yo apre yon katastwòf. Si yo evakye w, ou ka enkyete w sou sa ou pral jwenn lè ou retounen. Men, pa prese lè ou rive. Gen sèten prekosyon pou swiv si ou jwenn kay ou a te gen domaj. Ou dwe konnen kay ou a ka demanbre, oswa kontamine avèk mwazi oswa dlo tou rego, sa ki ka lakòz risk sante pou fanmi ou.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 24, 2021
Si kay ou a vin envivab akòz Siklòn Ida epi ou te oblije deplase byen pèsonèl ou nan yon lòt kay oswa yon sant estokaj pou pwoteje li kont plis domaj, FEMA ka bay èd finansye pou ede kouvri depans demenajman ak/oswa estokaj ou yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 23, 2021
Aplikasyon prè Administrasyon Ti Biznis Etazini (US Small Business Administration SBA) genyen anpil avantaj pou sinistre siklòn Ida ki aplike pou èd katastwòf FEMA.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 22, 2021
Kandida ki bezwen yon zanmi oswa fanmi pou aji sou non yo lè y ap aplike pou asistans katastwòf, oswa reponn ak enspektè FEMA sou plas kapab ekri epi soumèt yon deklarasyon twazyèm pati. Dokiman sa se yon akò legal ki pèmèt yon lòt moun ki genyen plis pase 18 lane bay ak resevwa enfòmasyon nan FEMA pou yon sinistre.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 21, 2021