alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 6

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, TX, partners with federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Tony Robinson

Region 6 Administrator

Traci Brasher

Region 6 Deputy Administrator

Region 6 Resources

Graphic
Risk Communications Guidebook - thumbnail. FEMA, region 6

Featured Resource

Risk Communications Guidebook for Local Officials

Find customizable templates and additional tools to support your Risk MAP outreach. Download the Resource Matrix for all Guidebook templates.

Get the Guidebook

PDF Link Icon

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 6 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

Contact Us

General
940-898-5399

Grants
FEMA-R6-Grants-Inquiry@fema.dhs.gov

Exercise Officer
FEMA-R6-Exercise@fema.dhs.gov

News Desk
940-898-5454
FEMA-R6-NewsDesk@fema.dhs.gov

Technological Hazards
Oscar Martinez
FEMA-R6-REPP@fema.dhs.gov

Tribal Affairs
202-258-1485
FEMA-R6-Tribal-Affairs@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Pwopriyetè Kay ak lokatè ki nan konte Charleston, Georgetown ak Horry counties ki te gen domaj nan kay yo apre Ouragan Iangen yon ti kantite jou ki rete pou yo enskri pou asistans lan.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Gen inondasyon sanzatann lè anpil lapli tonbe twò vit epi pandan twòp tan pou tè a absòbe tout dlo sa yo. Rezidan Louisiana yo abitye ak loray. Men, si youn nan selil loray sa yo vin kanpe sou tèt yon zòn epi li lage yon gwo kantite lapli pandan plizyè èdtan, sa kapab lakoz yon seri inondasyon danjere ki fèt sanzatann ki menase lavi moun ak byen yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published:
Van siklòn yo ka fè materyèl jaden yo tounen misil ki ka kraze fenèt ak pòt yo. Pifò domaj pwopriyete siklòn lakòz yo rive apre tanpèt van an, lè lapli antre nan estrikti yo atravè fenèt, pòt kraze, ak ouvèti nan do kay la.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published:
Èske ou menm oswa yon manm nan fanmi ou gen yon andikap, oswa nan yon kondisyon ki mande yon aranjman espesyal? Pwofite tan ki genyen anvan yon siklòn pou ou planifye ki jan ou pral retire kò ou san danje.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published:
Lè gen menas siklòn, moun ki aje yo kapab ap fè fas ak lòt risk. Lè gen yon ijans, yo rankontre plis pwoblèm pase anpil lòt moun: yo izole, yo pa ka deplase jan yo vle epi yo gen pwoblèm medikal. Moun ki pi aje yo ka diminye risk yo pou pwòp tèt yo, lè yo prepare yo pou siklòn ansanm ak lòt ijans anvan yo rive.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published: