alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Virtual Flood Risk Open House

Mitigation Guides

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Virtual Flood Risk Open House

Updating flood maps can be a multi-year effort and providing community review of the maps before they go effective is an important part of the process. FEMA works with communities to provide information and resources online to view the Preliminary Flood Insurance Rate Maps. It’s important for property owners to understand options if they need to consider flood insurance, or if they disagree with the maps.

When face-to-face meetings are not always possible, a Virtual Flood Risk Open House can provide many of the same resources and a link to FEMA’s Flood Map Changes Viewer.

Go to the Community Members’ Guide

Mitigation Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

View All Mitigation Funding Resource Guides

Leadership

Leadership Region 6 - Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Mr. Robinson was appointed in January 2013. Under his leadership, the Region has awarded and managed over $1 billion in grant funding each fiscal year to assist Region 6 partners.

Tony Robinson Full Bio

Laverm Young, Jr.

Laverm “Bullett” Young Jr.
Deputy Regional Administrator (Acting)

Mr. Young serves as FEMA Region 6’s Acting Deputy Regional Administrator. Prior to this, he served as the FEMA Region 6 Response Division Director.

Laverm Young, Jr. Full Bio

Contact Us

Regional News and Information

BATON ROUGE, La. – Moun ki kontinye ap viv yo gen kèk jou ankò pou yo vizite Sant pou Rekiperasyon apre Katastwòf FEMA ki nan Alario Center nan Westwego. Sant lan ap fèmen definitivman a 4è nan apremidi jou ki ap 29 desanm. Anvan sant lan fèmen definitivman, sant lan ap fèmen pou fèt yo sòti 23 desanm jiska 26 desanm. L ap ouvè ankò pou twa (3) dènye jou li yo 27 desanm sòti 9è nan maten jiska 6è nan apremidi.
illustration of page of paper Nòt Laprès | December 27, 2021
BATON ROUGE, La. – Lakay pandan vakans la genyen yon pi gwo sans pou sila Siklòn Ida afekte yo. FEMA pral travay pandan sezon vakans lan pou kontinye ak efò rekiperasyon yo, tankou ede sivivan ki kalifye yo rantre nan kay pou yo rete.
illustration of page of paper Nòt Laprès | December 23, 2021
Yon prè Administrasyon Ti Antrepriz yo Etazini yo pa la sèlman pou biznis yo. Fè yon demann sa kapab ofri plizyè avantaj pou sivivan Siklòn Ida k ap chèche asistans.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 23, 2021
Si ou potko resevwa yon peman oswa ou te fè swivi pou lèt desizyon FEMA w la, gen yon bagay ou kapab fè pou avanse ak pwosesis la: rele nou, vizite nou sou entènèt la, itilize aplikasyon FEMA a - pa rete tann sèlman. FEMA ka anmezi pou ede!
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 22, 2021
BATON ROUGE, La.— Si ou potko resevwa yon peman oswa ou te fè swivi pou lèt desizyon FEMA w la, gen yon bagay ou kapab fè pou avanse ak pwosesis la: rele nou, vizite nou sou entènèt la, itilize aplikasyon FEMA a - pa rete tann sèlman. FEMA ka anmezi pou ede!
illustration of page of paper Nòt Laprès | December 22, 2021