Cách Nhận Diện Người Kiểm Tra của FEMA

Release Date:
Tháng 10 15, 2021

Người kiểm tra của FEMA chỉ ghi xuống những hư hại do thảm họa. Họ không thể cứu xét quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ FEMA hay không, hoặc cho biết số tiền hay loại hỗ trợ nào FEMA có thể cung cấp. Điều quan trọng là hãy trả lời khi họ tìm cách liên lạc với quý vị.

Sau đây là cách quý vị có thể nhận diện người kiểm tra của FEMA, khi họ đứng trước cửa nhà hoặc gọi điện thoại.

Kiểm tra trực tiếp: Tất cả nhân viên và nhà thầu của FEMA đều đeo thẻ nhận diện chánh thức. Người nộp đơn phải luôn luôn yêu cầu người kiểm tra trình thẻ nhận diện chánh thức, thẻ này có tên và hình của họ. Các nhà thầu kiểm tra của FEMA có thể đeo thẻ nhận diện do hãng của họ cung cấp. Thẻ này cũng phải có tên, hình và nhất định sẽ có số ID của họ.

Kiểm tra từ xa: Người kiểm tra cần xác nhận họ đã gặp đúng người nộp đơn bằng cách yêu cầu bốn chữ số cuối cùng của số ghi danh của người nộp đơn với FEMA. Người kiểm tra cũng phải cho biết bốn chữ số đầu của số ghi danh ID của người nộp đơn. Người nộp đơn được số ghi danh khi họ điền đơn của FEMA.

Một số điểm khác cần nhớ về người kiểm tra FEMA:

  • Họ không yêu cầu trả tiền để hoàn tất việc kiểm tra và họ cũng không hứa là quý vị sẽ được cấp tiền.
  • Họ có địa chỉ của quý vị từ đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA của quý vị, nhưng họ có thể liên lạc để xin chỉ đường đến ngôi nhà của quý vị.
  • Họ có thể gọi điện thoại, nhắn tin và gởi điện thư (email) cho quý vị—thông tin liên lạc quý vị cung cấp trên đơn nộp với FEMA.
  • Người kiểm tra có thể gọi điện thoại từ máy điện thoại do FEMA cấp hoặc điện thoại di động riêng của họ, nên số vùng có thể từ các nơi bên ngoài tiểu bang New York.
  • Người nào mang áo sơmi hoặc áo khoác ngoài có đề chữ FEMA không thể thay thế thẻ ID chánh thức của FEMA. Quý vị nên yêu cầu họ trình thẻ ID có hình của FEMA. Luật liên bang không cho phép chụp hình hoặc sao lại thẻ ID của chánh phủ Hoa Kỳ. Đây là vi phạm luật pháp và có thể bị phạt vạ và bị tù. 
  • Nếu quý vị không có tại nhà, người kiểm tra sẽ dán một bức thư lên cửa ngôi nhà này.

Nếu quý vị về lại nhà và thấy có lá thư dán trên cửa từ người kiểm tra, xin đừng vứt bỏ lá thư này. Thư này là một phần của tiến trình kiểm tra và sẽ có tên và thông tin liên lạc của người kiểm tra. Nếu quý vị đã nộp đơn với FEMAvà đang chờ người kiểm tra đến, xin liên lạc với người kiểm tra để tiếp tục tiến trình này. Nhớ đừng chia sẻ thông tin liên lạc của người kiểm tra trên mạng truyền thông xã hội.

Nếu thấy lá thư từ người kiểm tra của FEMA dán trên cửa nhưng quý vị không có nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA, hãy liên lạc với FEMA hoặc gọi cho Phân Ban Điều Tra và Kiểm Soát Gia Lận của FEMA (FEMA Fraud Investigations and Inspections Division) theo số 866-223-0814 hoặc gởi điện thư (email) đến StopFEMAFraud@fema.dhs.gov. Người kiểm tra tuân theo các chỉ dẫn và thể thức của  FEMA. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với người kiểm tra và giải thích là quý vị không có nộp đơn. Người kiểm tra sau đó sẽ  báo cáo nội vụ.

Quý vị có thể xác nhận rằng quý vị đang chờ cuộc kiểm tra bằng cách gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc dịch vụ chuyển tiếp video (video relay service, hay VRS). Quý vị cũng có thể vào mạng lưới DisasterAssistance.gov và chọn “Review Status” (“Duyệt Xét Tình Trạng”). Quý vị nên xác nhận địa chỉ của mình là đúng và chỉ đường chi tiết đến ngôi nhà của quý vị.

Nếu quý vị nghĩ mình hoặc một người nào khác là nạn nhân của vấn nạn mạo danh, hãy báo cáo ngay cho cảnh sát địa phương hoặc sở cảnh sát. Quý vị cũng có thể liên lạc với Phân Ban Điều Tra và Kiểm Soát Gia Lận của FEMA theo số hoặc địa chỉ điện thư (email) ghi bên trên.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại https://twitter.com/FEMARegion2 và trên Facebook tại www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối