Trợ cấp FEMA của quý vị chỉ dành cho các chi phí liên quan đến thảm họa; hãy sử dụng nó hiệu quả và có kế hoạch

Release Date:
Tháng 4 5, 2021

Các viên chức phụ trách khắc phục hậu quả thiên tai nhắc nhở các nạn nhân có thể đã nhận được quỹ hỗ trợ thảm họa của FEMA rằng họ cần phải sử dụng tiền đó đúng mục đích – cho các chi phí liên quan đến thảm họa - và không phải cho các chi tiêu cho hộ gia đình và các khoản chi tiêu khác.

FEMA sẽ giúp bằng cách gửi một lá thư xác định cho quý vị biết số tiền được trao được dùng để làm gì và liệt kê các cách mà khoản tiền đó có thể được sử dụng.

Làm sao tôi biết mục đích đó là gì?

Một số ví dụ bao gồm:

  • Sửa nhà (ví dụ như cấu trúc, hệ thống nước, xử lý nước thải và cống)
  • Hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho tiền thuê nhà và/hoặc đặt cọc
  • Sửa chữa hoặc thay thế một phương tiện xe cộ thiết yếu bị lũ lụt làm hư hại
  • Chăm sóc y tế hoặc nha khoa cho một chấn thương không có bảo hiểm gây ra bởi thiên tai
  • Sửa chữa các công cụ chuyên biệt cho nghề nghiệp
  • Tài liệu giáo dục cần thiết (ví dụ như máy tính, sách giáo khoa, đồ dùng học tập)
  • Các chi phí cho vận chuyển và lưu trữ liên quan đến thiên tai
  • Chi phí giữ trẻ tăng cao

Trợ cấp thảm họa không phải dành cho các chi phí sinh hoạt thông thường.

Điều quan trọng là cần phải đọc kỹ thư xác định. Nếu quý vị đã tiêu tiền đó cho bất cứ thứ gì ngoài mục đích đã định, quý vị có thể bị từ chối cấp hỗ trợ thảm họa trong tương lai. Trong một số trường hợp, FEMA sẽ đề nghị trả lại số tiền. Yêu cầu giấy biên nhận cho tất cả các khoản chi tiêu và cần phải giữ lại trong ít nhất ba năm bởi vì ngân quỹ cho thảm họa có thể được kiểm toán.

Ngoài ra, điều quan trọng là các đương đơn cần đảm bảo rằng FEMA có được thông tin liên lạc cập nhật nhất của họ, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Nếu FEMA không có thông tin liên lạc chính xác, nạn nhân có thể bỏ lỡ thư hay điện thoại về đơn xin trợ cấp của họ hoặc hiện trạng của khoản thanh toán.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585.

Để biết thêm thông tin về chủ đề này:

Tags:
Cập nhật lần cuối