Những gì Các Nạn nhân của Bão Nên làm Sau khi Thời hạn Đăng ký Đã qua

Release Date:
Tháng 5 24, 2021

Mặc dù thời hạn đăng ký nhận trợ giúp thảm họa đã qua, vẫn còn trợ giúp cho các nạn nhân của các trận bão tuyết nghiêm trọng hồi Tháng Hai ở Texas. Các nạn nhân là một phần của nỗ lực toàn cộng đồng. Những bước họ thực hiện trên chặng đường khắc phục hậu quả thiên tai và những quyết định của họ là rất quan trọng.

Các nạn nhân có thể làm những điều sau:

 

Giữ liên lạc với FEMA — Nếu quý vị đã đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa sau các trận bão tuyết nghiêm trọng hồi Tháng Hai, hãy giữ liên lạc với FEMA. Cách dễ dàng nhất để cập nhật đơn xin của quý vị, kiểm tra hiện trạng hay cung cấp thông tin còn thiếu là lập một tài khoản tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) trong khoảng 6 a.m. đến 10 p.m. giờ CT hàng ngày.

Gọi số 2-1-1 đối với các Nhu cầu Không được Đáp ứng — 2-1-1 Texas là một chương trình của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas có cam kết giúp người dân Texas kết nối với các dịch vụ mà họ cần. Dù quý vị sống ở đâu ở Texas, quý vị đều có thể gọi số 2-1-1, hoặc 877-541-7905, và tìm thông tin về các nguồn trợ giúp trong cộng đồng địa phương quý vị bao gồm cả trợ giúp tìm thực phẩm hay nhà ở, dịch vụ giữ trẻ, cố vấn khủng hoảng hay điều trị lạm dụng chất gây nghiện.

Liên hệ Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) — HUD cung cấp các chương trình trợ giúp cho cả chủ nhà và người thuê nhà: Truy cập trang của HUD hoặc gọi cho Trung tâm Thông tin của Cơ quan Quản lý Gia cư Liên Bang theo số 800-225-5342.

Liên lạc tiếp theo về khoản vay Hỗ trợ Thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA)Nếu quý vị làm đơn xin vay SBA sau khi có công bố thảm họa và muốn liên lạc tiếp hay có thắc mắc về khoản vay của quý vị, hãy gọi cho SBA theo số 800-659-2955 (TTY:800-877-8339) hoặc truy cập www.sba.gov/disaster.

Kháng nghị Thư Xác định về Hỗ trợ Thảm họa của FEMA — Nếu quý vị được xác định là không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa sau các trận bão tuyết, hoặc quý vị cho rằng số tiền hỗ trợ là không đủ, quý vị có quyền kháng nghị. Đọc kỹ thư xác định của quý vị để hiểu tại sao quyết định được đưa ra như vậy và cách mà quý vị có thể nhận được hỗ trợ quý vị cần. Để biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585).

Sẵn có trợ giúp:

Hỗ trợ Căng thẳng Sau Thảm họa — Các nạn nhân có thể gọi và nói chuyện với một chuyên gia đã được đào tạo có thể giúp quý vị ứng phó với sự lo âu hay căng thẳng và hướng dẫn tới các nguồn trợ giúp sẵn có. Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ, bảo mật này sẵn có 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần theo số 800-985-5990 (TTY: 800-846-8517) hoặc soạn tin nhắn TalkWithUs (Người nói tiếng Tây Ban Nha nhắn tin Hablanos) đến số 66746 để kết nối với một cố vấn viên khủng hoảng có trình độ.

Thông tin Giảm thiểu Nguy cơ — Để có thông tin và nguồn trợ giúp về các vấn đề giảm thiểu nguy cơ, các nạn nhân có thể truy cập https://fema.connectsolutions.com/txmithttps://fema.connectsolutions.com/tx-es-mit. Các nhạn nhân cũng có thể gọi cho các chuyên viên giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng theo số 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487 từ 8 a.m. đến 6 p.m. CT, Thứ Hai đến Thứ Sáu, để được trợ giúp và có thông tin về sửa chữa và xây dựng lại.

Gia hạn Khai Thuế — Sở Thuế Vụ đã công bố rằng các nạn nhân bão tuyết ở Texas sẽ tự động được gia hạn khai thuế sau hạn chót là ngày 17 Tháng Năm. Giờ đây họ còn đến ngày 15 Tháng Sáu để khai thuế.

Nếu quý vị không có internet hoặc cần dịch vụ không có trên trang web, quý vị có thể gọi đường dây trợ giúp của FEMA theo số miễn phí 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585) từ 6 a.m. đến 10 p.m. CT hàng ngày để:

  • Bổ sung hoặc thay đổi các thành viên hộ gia đình và số người cư ngụ
  • Cập nhật thông tin liên lạc ưu tiên (thư, email, nhắn tin, v.v.)
  • Cập nhật thông tin thanh toán ưu tiên
  • Thông báo cho FEMA về một thay đổi về địa chỉ hiện tại của quý vị
  • Sửa lại cho đúng hoặc xác minh thiệt hại căn nhà hoặc tài sản

Người gọi điện cần tham chiếu số đăng ký có chín chữ số, là số có trên tất cả các thư liên lạc từ FEMA.

Để biết thêm thông tin về các trận bão:

Để biết thêm thông tin về các trận bão tuyết nặng ở Texas, hãy truy cập fema.gov/disaster/4586. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Những người có ngôn ngữ đầu không phải tiếng Anh có thể tìm bản dịch tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác bằng cách nhấp vào các đường liên kết nhanh trên FEMA.gov: Arabic | Chinese | Hindi Japanese| KoreanRussian | Spanish | Tagalog | Urdu | Tiếng Việt.

Tags:
Cập nhật lần cuối