Thay thế Giấy tờ Cá nhân Sau một Thiên tai

Release Date:
Tháng 12 10, 2020

SACRAMENTO, Calif. – Các nạn nhân cháy rừng ở California bị mất giấy tờ quan trọng có thể cần bản thay thế để làm đơn đăng ký nhận dịch vụ và trợ giúp để tái thiết cuộc sống của họ.

Hướng dẫn này cung cấp các đường liên kết và thông tin liên lạc để thay thế các giấy tờ quan trọng này. Tất cả các tổ chức được liệt kê dưới đây đều cung cấp nguồn trợ giúp trực tuyến. Nếu quý vị không có máy tính cá nhân, các thư viện công cộng và các cơ quan khác có máy tính dành cho công chúng sử dụng.

Giấy tờ | Cần Liên lạc với Ai để Thay thế

Thẻ EBT

  • CalFresh của California thuộc chương trình liên bang có tên gọi Supplemental Nutrition Assistance Program (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung) (SNAP – trước đây gọi là Tem phiếu Thực phẩm). Để thay thế thẻ EBT bị mất, hãy gọi ngay số 877-328-9677 hoặc liên lạc với nhân viên dịch vụ xã hội ở quận của quý vị.

Giấy Khai sinh và Giấy Chứng tử

  • Sở Y tế Công cộng Tiểu bang California tại www.cdph.ca.gov hoặc 916-445-2684. Giấy khai sinh: Phí $25. Giấy Chứng tử: Phí $21.

Thẻ Xanh Bị Mất

  • Tới www.uscis.gov và hoàn thành Mẫu I-90, Mẫu Xin Thẻ Thường Trú Nhân Thay thế, và nộp mẫu này trực tuyến hoặc qua thư.
  • Gọi 800-375-5283 để kiểm tra hiện trạng đơn đăng ký.

Bằng Lái Xe California

  • Tới một văn phòng của Cơ quan Quản lý Các Phương tiện Cơ giới California để hoàn thành một đơn đăng ký hoặc điền mẫu trực tuyến tại www.dmv.ca.gov. Các mẫu xin thay thế bằng lái xe phải được đích thân chuyển tới.
  • Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 800-777-0133.

Chi phiếu Ngân hàng, Thẻ ATM/Thẻ Ghi Nợ
hay Hộp Gửi tiền An toàn

  • Liên lạc với tổ chức tài chính của quý vị hoặc nhận thông tin liên lạc của họ từ Federal Deposit Insurance Corporation (Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang) bằng cách gọi số 877-275-3342 hoặc tới www.fdic.gov.

Thẻ tín dụng

Báo cáo Tín dụng

Thẻ An sinh Xã hội

Cảnh báo Lừa đảo hoặc Đóng băng Tín dụng

  • Cảnh báo Lừa đảo: Gọi cho đường dây trợ giúp chống trộm cắp danh tính theo số 877-438-4338 hoặc Liên lạc với Ủy ban Thương mại Liên bang tại www.ftc.gov

Thẻ Medicare

  • Cơ quan An sinh Xã hội: 800 633-4227 hoặc www.ssa.gov

Hộ chiếu

Trái phiếu Tiết kiệm Hoa Kỳ

Bản Khai Thuế

  • Sở Thuế Vụ: 800-829-1954 hoặc Tải về Bản Yêu cầu Bản sao Mẫu Khai Thuế tại www.irs.gov.

Hồ sơ Quân nhân

Các nạn nhân cháy rừng từ các quận Fresno, Los Angeles, Madera, Mendocino, Napa, San Bernardino, San Diego, Shasta, Siskiyou và Sonoma chịu thiệt hại không có bảo hiểm có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang. Thời hạn để đăng ký nhận trợ giúp với FEMA là ngày 16 Tháng Mười Hai.

Nạn nhân có thể đăng ký trực tuyến tại DisasterAssistance.gov; bằng cách tải Ứng dụng FEMA xuống một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; hoặc gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) từ 7 a.m. đến 10:30 p.m. PST. Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, Innocaption hoặc CapTel, hãy cung cấp cho FEMA số cụ thể được chỉ định cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký.

Để biết thêm thông tin về khắc phục hậu quả cháy rừng của California, hãy truy cập: caloes.ca.gov và theo dõi tài khoản Twitter của Văn phòng Các Dịch vụ Khẩn cấp của thống đốc twitter.com/Cal_OES, và trên Facebook.com/CaliforniaOES. Đối với FEMA, truy cập www.fema.gov/disaster/4569 và theo dõi Tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 9 tại twitter.com/femaregion9 và tại Facebook.com/FEMA.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối