Arkansas Severe Storms, Straight-line Winds, Tornadoes, and Flooding

DR-4788-AR
Arkansas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 24, 2024 - Tháng 5 27, 2024

Ngày Công bố: Tháng 5 30, 2024

alert - warning

Những điều chỉnh mới về chương trình Hỗ trợ cá nhân chỉ áp dụng cho những thiên tai được tuyên bố vào hoặc sau ngày 22 tháng 3 năm 2024. Đọc thông tin điều chỉnh.

Hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình sau thiên tai

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm thì quý vị nên nộp ngay đơn yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Khoản trợ cấp của FEMA không hỗ trợ các tổn thất đã được bảo hiểm chi trả. Tìm hiểu thêm về các bước sau khi nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ.

Nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ sau thiên tai

Cách nhanh nhất để nộp đơn là thông qua trang web DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể nộp đơn thông qua ứng dụng trên thiết bị di động của FEMA hoặc thông qua việc gọi đến Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Nhận trợ giúp ngay lập tức

Tìm kiếm sự trợ giúp cho các nhu cầu mà FEMA không được phép cung cấp. Hãy hỏi các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương của quý vị. Đường dây trợ giúp của FEMA (800-621-3362) có thể cung cấp thêm thông tin giới thiệu. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được dùng cho dịch vụ đó.

Tôi đã nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau khi nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ, yêu cầu của quý vị sẽ được xem xét để xác định liệu có cần kiểm tra để xác minh thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nhà cửa và tài sản cá nhân của quý vị hay không. Nhân viên và thanh tra viên của FEMA có thể liên lạc với quý vị để thảo luận về thiệt hại do thiên tai gây ra mà quý vị phải chịu.

FEMA cũng có thể yêu cầu thêm thông tin để chứng minh tình trạng đủ điều kiện nhận hỗ trợ hoặc thông tin liên quan đến nhu cầu cụ thể do thiên tai được xác định trong đơn đăng ký của quý vị. Nếu cần thực hiện yêu cầu này, quý vị sẽ nhận được thư từ FEMA trong đó nêu rõ thông tin cần thiết.

Tìm hiểu thêm về điều gì sẽ diễn ra

Xem xét quyết định của FEMA

Sau khi FEMA xem xét đơn đăng ký của quý vị, kết quả của cuộc kiểm tra và/hoặc giấy tờ đã nộp, quý vị sẽ nhận được thư giải thích:

  • liệu quý vị có được chấp thuận để nhận hỗ trợ hay không
  • mức hỗ trợ quý vị sẽ nhận được
  • yêu cầu về cách sử dụng khoản hỗ trợ
  • cách khiếu nại quyết định của FEMA nếu quý vị không đồng ý với quyết định được đưa ra

Quý vị sẽ nhận được thư qua email hoặc qua đường bưu điện dựa trên lựa chọn của quý vị khi điền đơn đăng ký của mình.

alert - warning

Quý vị có thể đã nhận được thông tin về khoản vay hỗ trợ thiên tai từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đối với các nhu cầu chưa được đáp ứng khác. Đối với các thiên tai được tuyên bố trước ngày 22 tháng 3 năm 2024, quý vị có thể cần phải nộp đơn đăng ký khoản vay hỗ trợ của SBA trước khi được xem xét một số loại hỗ trợ nhất định của FEMA. Tìm hiểu thêm về khoản vay hỗ trợ của SBA và cách quy trình nộp đơn đăng ký khoản vay của SBA liên quan đến chương trình hỗ trợ thiên tai của FEMA.

Các câu hỏi thường gặp và những tin đồn

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ thiên tai, bảo hiểm lũ lụt và các vấn đề khác. Tìm hiểu thêm về các tin đồn phổ biến liên quan đến thiên tai và thông tin thực tế mà quý vị cần để bắt đầu quá trình khắc phục của mình. Tìm thông tin về việc xác định hoạt động lừa đảo sau thiên tai và cách báo cáo.

Tìm một chuyên gia tư vấn về nhà ở

Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị (HUD) cung cấp hỗ trợ cho mạng lưới cơ quan tư vấn nhà ở (HCA) và chuyên gia tư vấn được chứng nhận của quốc gia. Các HCA tham gia chương trình của HUD được phê duyệt và đào tạo để cung cấp các công cụ cho các chủ nhà và người thuê nhà hiện tại cũng như trong tương lai để họ có thể đưa ra các lựa chọn có trách nhiệm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở tùy theo tình hình tài chính của họ.

Các tài liệu tham khảo đa ngôn ngữ

Quý vị có thể tìm các đồ họa trên mạng xã hội có thông điệp an toàn quan trọng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Chúng tôi cũng có video bằng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (American Sign Language hay ASL) về các chủ đề bao gồm:

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $3,023,622.54
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,822,008.59
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $5,845,631.13
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1574

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

NW AR Community College Student Center

Địa chỉ

1211 S E Eagle Way
Bentonville, Arkansas 72712
Benton
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

For ease of use, please copy and paste into your preferred maps application:
College parking garage - ADA Accessible: 1202 Water Tower Road, Bentonville, AR, 72712
Building entrance to the student center - ADA Accessible: https://maps.app.goo.gl/NFXUfdzbQyFwWraE6

Food Bank of North Central Arkansas

Địa chỉ

1042 Highland Cir
Mountain Home, Arkansas 72653
Baxter
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

ADA Accessible

Cập nhật lần cuối