U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

California

Active Disasters: 1

Active Disaster 4558

There is an active disaster declaration involving Wildfires. Learn about Disaster 4558

Disaster Declaration 4558 Amount
Individual Assistance Applications Approved 1165
Total Individual & Households Program (IHP) $6,450,237.08*
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $0.00*

As of Aug 22, 2020. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 của chúng tôi và trang coronavirus.gov để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Declared Disasters

Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Sonoma County Office of Education

Address

5340 Skylane Blvd
Santa Rosa, California 95403
Sonoma
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM