Gian lận Thảm họa

Sau một thảm họa, những kẻ chuyên lừa đảo, kẻ trộm cắp danh tính, và những tên tội phạm khác thường lợi dụng các nạn nhân. Nạn nhân cần để ý và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Cẩn thận với Những kẻ Gian lận và Lừa đảo

Bảo vệ danh tính của quý vị và luôn cập nhật thông tin thường xuyên bằng cách làm những điều dễ dàng sau:

  • DHS, FEMA, SBA và các cơ quan liên bang khác sẽ không bao giờ tính tiền cho quý vị đối với hỗ trợ thảm họa.
  • Luôn đề nghị xem I.D. Nhân viên FEMA sẽ luôn có thẻ nhận dạng chính thức.
  • Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi quý vị đang nói chuyện với một đại diện của FEMA đã được xác minh.
  • Hãy để ý theo dõi tin tức ở những kênh truyền thông uy tín ở địa phương để biết tin tức cập nhật từ các viên chức địa phương về những trò gian lận và lừa đảo thảm họa.
  • Trao đổi với cơ quan hành pháp địa phương để đảm bảo danh tính của quý vị được bảo vệ.

Báo cáo Gian lận và Lừa đảo

Graphic
Illustration of a hand holding a tablet with a phone rining and email icon

Liên lạc với Ban Điều tra và Thanh tra Gian lận của FEMA

Địa chỉ Email:
StopFEMAFraud@fema.dhs.gov

Số điện thoại: 866-223-0814

Fax: 202-212-4926

Thư bưu điện:
400 C Street S.W.
Suite 7SW-1009
Mail Stop 3005
Washington D.C., 20472-3005

Các Câu hỏi Thường gặp về Những Trò Gian lận Thảm họa Thông thường

Một thẩm định viên FEMA đến nhà tôi, nhưng tôi không làm đơn xin hỗ trợ của FEMA. Tôi cần làm gì?

Báo cho thẩm định viên đó biết là quý vị đã không làm đơn xin hỗ trợ. Nếu thẩm định viên đó đã ra về, gọi cho đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để báo cho họ biết rằng quý vị không làm đơn xin. FEMA sẽ ngừng tất cả các thủ tục xử lý đơn.

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, Innocaption hoặc CapTel, hãy cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó.

Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định.

Tổng đài viên cũng có thể hỗ trợ quý vị nếu quý vị muốn lập một đơn mới để xin hỗ trợ của FEMA.

Một đơn đăng ký gian lận của FEMA có thể là dấu hiệu của tội phạm trộm cắp thông tin nhận dạng cá nhân. Để biết thông tin về các ứng phó với tội trộm cắp thông tin nhận dạng cá nhân, hãy truy cập Trộm cắp Thông tin Nhận dạng Cá nhân | Thông tin Người Tiêu dùng FTC và IdentityTheft.gov.

Không liên lạc với Ban Điều tra và Thanh tra Gian lận của FEMA, Văn phòng Tổng Thanh tra DHS, hay Trung tâm Quốc gia về Gian lận Thảm họa để báo cáo trộm cắp thông tin nhận dạng cá nhân.

Cập nhật lần cuối