Quận Santa Clara hiện đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA

Release Date Release Number
DR4683CA NR022
Release Date:
Tháng 6 8, 2023

SACRAMENTO, California – Quận Santa Clara đã được thêm vào tuyên bố thảm họa lớn cho các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng ở California diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Điều đó có nghĩa là những ai bị ảnh hưởng bởi những cơn bão này có thể đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa liên bang.

Các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp để giúp trả tiền cho nhà ở tạm thời và các sửa chữa thiết yếu cho ngôi nhà. Cũng có thể có khoản bồi hoàn để thay thế các tài sản cá nhân bị hư hỏng và hỗ trợ cho các nhu cầu liên quan đến thảm họa, ví dụ như các chi phí vận chuyển, chăm sóc trẻ em, di chuyển và lưu trữ.

Cư dân quận Santa Clara có thể đăng ký tại đường dây trợ giúp FEMA số 800-621-3362. Nhấn phím 2 để chọn tiếng Tây Bạn Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn. Những người sử dụng dịch vụ phát nối qua video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cho dịch vụ đó. Để xem video hướng dẫn về cách đăng ký, vui lòng truy cập youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw.

Sau khi đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa, thanh tra của FEMA có thể liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày để sắp xếp một cuộc hẹn. Lưu ý: Số điện thoại của thanh tra viên có thể hiển thị với mã vùng bên ngoài tiểu bang hoặc hiển thị trên ID người gọi của bạn là "unavailable".

  • Thanh tra của bạn sẽ có giấy tờ nhận diện của FEMA dưới dạng huy hiệu có ảnh. FEMA không bao giờ tính phí thanh tra, buổi thanh tra thường mất từ 30 đến 45 phút để hoàn thành.
  • Thanh tra viên sẽ cố gắng liên lạc với bạn ba lần – vào các ngày khác nhau và vào các thời điểm khác nhau trong ngày – để định ngày giờ cho buổi thanh tra của bạn. Nếu thanh tra viên không liên lạc được với bạn, một lá thư và/hoặc e-mail sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã cung cấp vào thời điểm bạn đăng ký.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình phục hồi của tiểu bang California khỏi những trận bão mùa đông nghiêm trọng, lũ lụt, sạt lở đất và bùn, hãy truy cập vào FEMA.gov/disaster/4683. Bạn cũng có thể theo dõi twitter.com/Cal_OES, facebook.com/CaliforniaOES, @FEMARegion9/TwitterFacebook.com/FEMA

Tags:
Cập nhật lần cuối