Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động Mở cửa ở Quận Mendocino

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 042
Release Date:
Tháng 12 3, 2020

SACRAMENTO, Calif. – Một Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động FEMA mở cửa ở Covelo vào Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Hai, đến Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, để phục vụ các nạn nhân cháy rừng của Quận Mendocino.

Trung tâm tiếp nhận này là một phần của sứ mệnh ứng phó và phục hồi liên tục của FEMA và Chính quyền Tiểu bang California để cung cấp thông tin hỗ trợ thảm họa cho các nạn nhân.

Trung tâm này đặt tại Round Valley Public Library, 23925 Howard St., Covelo CA 95428. Trung tâm sẽ mở cửa từ 9 a.m. đến 4 p.m. Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Hai, Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Hai và Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Hai.

Trung tâm này là một địa điểm tạm thời để hỗ trợ những nạn nhân với thông tin về thảm họa. Trung tâm cung cấp một cơ hội tùy chọn cho những nạn nhân để đăng ký, đặc biệt là những người không có quyền truy cập internet hoặc dịch vụ điện thoại.

Những nạn nhân cũng có thể đăng ký với FEMA theo một trong ba cách:

  • Trên mạng trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
  • Bằng cách tải Ứng dụng FEMA xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; hoặc
  • Bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) từ 7 a.m. đến 8 p.m. giờ PST. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, Innocaption hay CapTel cần cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó khi đăng ký.
  • Nhân viên đường dây trợ giúp cũng có thể trả lời các câu hỏi về các đơn đăng ký đã được gửi.
  • Hạn chót để đăng ký hỗ trợ theo DR-4558 là ngày 11 Tháng Mười Hai, 2020.

Việc đăng ký cho phép FEMA xác định điều kiện hội đủ nhận hỗ trợ tài chính của các cư dân, có thể bao gồm tiền thuê nhà, sửa chữa nhà, thay thế nhà và các nhu cầu quan trọng khác liên quan đến thảm họa như giữ trẻ, chi phí vận chuyển và y tế, tang lễ hoặc nha khoa.

Để biết thông tin mới nhất về công tác khắc phục hậu quả cháy rừng, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4558. Theo dõi Tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 9 tại twitter.com/femaregion9.

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối