ສູນການລົງທະບຽນເຄື່ອນທີ່ເປີດຢູ່ເມືອງ Mendocino

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 042
Release Date:
December 3, 2020

SACRAMENTO, Calif. – ສູນການລົງທະບຽນເຄື່ອນທີ່ຂອງ FEMA ແມ່ນເປີດໃນ Covelo ວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ຈນຮອດວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າໃນເມືອງ Mendocino

ສູນການລົງທະບຽນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຕອບສະໜອງແລະກູ້ໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ FEMA ແລະລັດ California ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໄພພິບັດ

ສູນການລົງທະບຽນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫໍສະໝຸດສາທາລະນະ Round Valley, 23925 Howard St. , Covelo CA 95428 ໂດຍສູນຊິເປີດຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9 a.m ຮອດ 4 p.m. ໃນວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ວັນເສົາທີ 5 ທັນວາ, ແລະວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ

ສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຖານທີ່ຊົ່ວຄາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ໃຫ້ໂອກາດທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດໃນການລົງທະບຽນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ຫຼື ບໍລິການໂທລະສັບ

ຜູ້ລອດຊີວິດຍັງສາມາດລົງທະບຽນກັບ FEMA ຈາກໜຶ່ງໃນສາມວິທີນີ້:

  • Online ທີ່ DisasterAssistance.gov;
  • ໂດຍການດາວໂຫລດ FEMA app ໃສ່ສະມາດໂຟນ ຫລືແທັບເລັດ; ຫຼື
  • ໂດຍການໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ FEMA ທີ່ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ໃນລະຫວ່າງເວລາ 7 a.m. ຮອດ 10:30 p.m. PST. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຕອບຮັບ ແບບ videophone, Innocaption ຫຼື CapTel, ຄວນບອກເລກໂທທີ່ເປ້ນເລກສະເພາະໃຫ້ FEMA ທີ່ຖືກໂອນໃຫ້ໃນການບໍລິການນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາລົງທະບຽນ
  • ພະນັກງານສາຍຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບໃບສະໝັກທີ່ສົ່ງແລ້ວ
  • ກຳນົດເວລາທີ່ຊິລົງທະບຽນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ DR-4558 ແມ່ນວັນທີ 11 ທັນວາ 2020

ການລົງທະບຽນຊ່ວຍໃຫ້ FEMA ສາມາດຕັດສິນການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນຂອງຜູ້ຢູ່ອາໃສ ເຊິ່ງອາດຊິລວມມີຄ່າເຊົ່າ, ການສ້ອມແປງເຮືອນ, ການທົດແທນເຮືອນແລະຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ພັວພັນກັບໄພພິບັດເຊັ່ນ: ການດູແລເດັກ, ການຂົນສົ່ງແລະຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສົບຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຂ້ວ

ສຳລັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບການກູ້ຄືນໄຟປ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ www.fema.gov/disaster/4558 ແລະຕິດຕາມບັນຊີ Twitter ຂອງ FEMA ເຂດ 9 ທີ່ twitter.com/femaregion9

###

Related Links:
Tags:
Last updated