Chi Tiêu Đúng Cách Tiền Trợ Cấp từ FEMA

Release Date Release Number
009
Release Date:
Tháng 10 4, 2021

NEW YORK -- Người sống sót sau thảm họa đủ tiêu chuẩn, bắt đầu nhận tiền hỗ trợ để thuê, sửa chữa nhà hoặc các loại hỗ trợ khác, nên nhớ rằng tiền hỗ trợ thảm họa liên bang là miễn thuế. Thư thông báo của FEMA sẽ cho quý vị biết cách sử dụng tiền hỗ trợ thảm họa theo cách thích hợp. FEMA mong quý vị sử dụng số tiền này cho những gì đã được ghi trong lá thư chấp thuận và chỉ dùng cho các chi phí liên quan đến thảm họa.

Xem một số chỉ dẫn sau đây:

FEMA sẽ gởi thư thông báo cho quý vị biết các loại hỗ trợ nào quý vị đủ tiêu chuẩn được nhận và số tiền hỗ trợ FEMA cung cấp cho mỗi người có nhu cầu đủ tiêu chuẩn. Trong đó có thể bao gồm:

  • Sửa chữa ngôi nhà (thí dụ như, cấu trúc, hệ thống nước, bồn chứa phân và ống cống.)
  • Hỗ trợ thuê nhà ở một chỗ khác để tạm trú.
  • Sửa chữa và thay thế xe hơi chánh bị hư hại.
  • Tiền xuất túi trả cho các chi phí y tế không có bảo hiểm cho thương tích liên quan đến thảm họa.
  • Sửa chữa và thay thế thiết bị chuyên dụng đặc biệt.
  • Tài liệu học vấn cần thiết (như máy điện toán, sách học và tiếp liệu).
  • Chi phí dời chỗ và nơi lưu trữ liên quan đến thảm họa và các chi phí khác liên quan đến thảm họa.

Quý vị có thể dùng tiền trợ cấp của FEMA bằng bất cứ cách nào để cho ngôi nhà của mình được an toàn, vệ sinh và có thể ở được. Hãy nhớ ghi lại cách quý vị chi tiêu tiền trợ cấp thảm họa và giữ tất cả các biên nhận trong ít nhất ba năm để chứng minh cách quý vị đã chi tiêu tiền.

Tiền trợ cấp thảm họa không phải để trả các chi phí sanh sống thường ngày, như tiện ích, thức ăn, hóa đơn y tế hoặc nha khoa, du lịch, giải trí, hoặc bất cứ chi phí thích nghi nào không trực tiếp liên quan đến thảm họa.

Luật liên bang không cho phép hỗ trợ trùng với các nguồn hỗ trợ khác.

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ FEMA tại DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi đường dây giúp đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (711/VRS). Đường dây hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, 7 ngày một tuần, và tổng đài có thể kết nối quý vị với chuyên viên nói được ngôn ngữ của quý vị. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm, như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Xin liên lạc trung tâm Tập Trung 211 gần quý vị nhất tại https://www.211nys.org/contact-us để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng động Tại thành phố New York, xin gọi 311. Ở khu vực ngoại ô, gọi 211.

Xin vào www.fema.gov/disaster/4615 để biết thêm thông tin chánh thức về nỗ lực phục hồi sau cơn bão. Theo dõi chúng tôi trên twitter tại twitter.com/femaregion2www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối