alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Hawaii Wildfires

DR-4724-HI
Hawaii

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 8, 2023 and continuing.

Ngày Công bố: Th8 10, 2023

Local Resources Custom Text
alert - warning

Hawaii (DR-4724-HI): Rumor Control and Frequently Asked Questions            
Help keep yourself, your family and your community safe after the Hawaii wildfires by being aware of rumors and scams and sharing official information from trusted sources.

Wildfire Response in Action

Visit FEMA's YouTube for videos in American Sign Language (ASL) on how to apply for disaster assistance.

alert - info

Help share important information in various languages including English, Hawaiian, Ilocano, Japanese, Korean, Spanish and Tagalog.            
Disaster Registration Flyer | Live Announcer Scripts | Disaster Multimedia Toolkit | Hawaii Wildfires 2023: Partners' Toolkit

View the latest images of FEMA and the federal response in our Hawaii Fires 2023 media collection.

Maui Recovers Website

An official County of Maui website, www.MauiRecovers.org, is providing vital information and assistance, including re-entry data, to those affected by the fires. The website includes:

Individuals can also subscribe to receive real-time updates tailored to assist those impacted by the fires. 

Disaster Unemployment Assistance 

For more information on how to apply for DUA visit the State of Hawaii Unemployment Insurance webpage

DEADLINE FOR SUBMITTING DUA APPLICATION EXTENDED TO OCTOBER 26, 2023

The State Department of Labor and Industrial Relations (DLIR) is accepting applications for Disaster Unemployment Assistance (DUA).  The deadline for submitting a DUA application has been extended to October 26, 2023.  Applications submitted after the deadline will be considered untimely and DUA benefits may be denied unless the individual provides good cause for late filing.

HOW AND WHERE TO APPLY:  Individuals may apply for DUA online through huiclaims.hawaii.gov/#/ or in person. 

Learn More

Stay Safe

  • Residents and tourists should closely monitor and follow instructions from local officials.
  • For information on what to do before, during and after a wildfire, visit Ready.gov.
  • For state and local safety information and updates, visit hawaii.gov.

Locate Family or Loved Ones

If you are trying to locate family or loved ones, call 1-800 RED CROSS (1-800-733-2767) and select Option 4, then follow the voice prompts for "Hawaii Wildfires". The Maui County Emergency Management Agency set up a Family Assistance Center at the Kahului Community Center to help families locate missing loved ones.

Visit @Maui_EMA's Family Assistance Center at the Kahului Community Center to get help locating missing loved ones.

Hawaii Volunteer Organizations

Local and national Voluntary Organizations Active in Disasters (VOADs) are coordinating to identify resources for unmet needs and provide emergency assistance to survivors. Those seeking to donate to the recovery efforts, can do so by visiting hawaiistatevoad.org.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $12,782,845.29
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $13,888,146.31
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $26,670,991.60
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 5828
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $94,557,012.53
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $101,911,446.84