alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4724

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

26

Nếu một chiếc thuyền là nơi cư trú chính của quý vị và nó bị hư hại do các trận cháy rừng ngày 8 Tháng Tám ở Maui, FEMA có thể giúp quý vị khắc phục một phần các thiệt hại đó.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Nếu quý vị là nạn nhân của các vụ cháy rừng ở Maui ngày 8 Tháng Tám, và quý vị đã nhận hỗ trợ tiền thuê nhà của FEMA, hãy nhớ giữ liên lạc với FEMA. Quý vị có thể đủ điều kiện để tiếp tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho nơi ở tạm ở bất kỳ địa điểm nào do chính quyền Hoa Kỳ quản lý.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai trong nội địa Maui sẽ đóng cửa lúc 6 p.m. Thứ Ba, ngày 31 Tháng Mười, nhưng các chuyên viên của FEMA vẫn sẵn sàng trợ giúp quý vị làm đơn và chỉ dẫn quý vị tới các chương trình hỗ trợ của địa phương, tiểu bang và liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Còn hai tuần để các chủ nhà và người thuê nhà làm đơn xin hỗ trợ thảm họa của FEMA nếu quý vị chịu hư hại hoặc thiệt hại về tài sản từ các trận cháy rừng ngày 8 Tháng Tám ở Maui. Quý vị cũng có thể làm đơn xin vay hỗ trợ thảm họa từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ, là đối tác của FEMA trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai ở Maui.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA đã phê duyệt hai chương trình nhà ở trực tiếp cho những nạn nhân sau thảm họa ở Quận Maui. Đối với mỗi chương trình, FEMA sẽ thay mặt cho chính phủ làm việc với các công ty quản lý bất động sản và ký hợp đồng với chủ sở hữu bất động sản của các căn hộ cho thuê. Các căn hộ này được cung cấp cho những nạn nhân tối đa trong 18 tháng. Quận Maui, Bang Hawaii, FEMA và khu vực tư nhân đang tìm kiếm chủ sở hữu các căn hộ cho thuê phù hợp với gia đình và cá nhân cho một trong hai chương trình, như sau
illustration of page of paper Trang Thông tin |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

audio icon
Hawaii How to Apply for Disaster Assistance - PSA Audio

audio icon
Hawaii Wildfires How to Apply for Disaster Assistance - Forest Service PSA Audio

audio icon
Hawaii Wildfires How to Apply for Disaster Assistance - FEMA PSA Audio

file icon
Hawaii; FEMA-4724-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4724-DR; Hawaii as a result of wildfires beginning on August 8, 2023, and continuing.

file icon
Civil Rights Flyers Zip File

file icon
Critical Needs Assistance Versus Individual Assistance Flyer

Download this flyer in the following formats: Flyer, Facebook and Twitter
It is currently available in English and Spanish

file icon
Disaster Registration Flyer Zip File

file icon
FEMA Civil Rights Notice for Members of the Public

When FEMA programs support the public before, during, and after a disaster, these programs must comply with Federal civil rights laws and nondiscrimination requirements in the Stafford Act. FEMA does not treat people differently because of race, color, national origin, sex, sexual orientation, religion, age, disability, English proficiency, or economic status.

FEMA Disaster Survivor Assistance teams begin registering Hawaii Wildfire survivors for assistance.
Hawaii Wildfires Disaster Survivor Assistance Teams at the Maui DRC

Hawaii Wildfires Disaster Survivor Assistance Teams (DSAT) at the Maui DRC.

file icon
Helping Children Cope Flyers