Main Content

News Releases

05/01/2019
Có thời gian chờ hiệu lực bảo hiểm trước khi mùa bão bắt đầu từ 1-Thg6  AUSTIN, Texas — Nếu quý vị sống ở khu vực ven biển và không có bảo hiểm lũ lụt, giờ là lúc để hành động. Chỉ còn 30 ngày là tới...
05/01/2019
$71.5 Triệu đã được thông qua để trợ giúp cư dân Alaska Bị Ảnh Hưởng bởi Trận Động Đất ngày 30 tháng Mười Một ANCHORAGE, Alaska – Chương trình trợ giúp liên bang đã thông qua hơn $71.5 triệu để giúp...
04/26/2019
AUSTIN, Texas – Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao 1,3 triệu đô la Mỹtcho cho Đặc Khu Phòng Chống Lũ Quận Harris thông qua Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas để tái...
04/23/2019
Ngày lễ Miễn thuế Vật tư Chuẩn bị cho Trường hợp Khẩn cấp hàng năm của Texas là ngày 27-29 tháng Tư AUSTIN, Texas — Cuối tuần này là thời điểm tuyệt vời để hoàn thiện bộ dụng cụ khẩn cấp của quý vị...
04/23/2019
AUSTIN, Texas — Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 24 triệu đô la Mỹ cho ba đơn vị đăng ký này để loại bỏ rác thải sau Bão Harvey.  Corpus Christi đã nhận được 10,6...
04/19/2019
Giếng/Nước Uống Tư Tại tiểu bang Alaska, chỉ có Thành Phố Anchorage và Thành Phố North Pole có các quy định địa phương cho hoạt động đào giếng nước tư. Trách nhiệm của các chủ giếng tư ngoài hai cộng...
04/12/2019
AUSTIN, Texas — Bão Harvey đã phá hủy hàng ngàn ngôi nhà vào tháng 8 năm 2017, khiến các gia đình phải tìm kiếm trong sự căng thẳng và mất nhiều thời gian, những nơi mới để sinh sống. Ngày nay, còn...
04/10/2019
ANCHORAGE, Alaska –Đương đơn nào nhận thư quyết định không thuận lợi cho mình từ FEMA sau khi ghi danh xin trợ cấp liên bang cho trận động đất Alaska ngày 30 tháng Mười Một có thể khiếu nại. Mọi...
04/09/2019
AUSTIN, Texas — Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 1 triệu đô la Mỹ cho Hệ thống thoát nước Hạt Montgomery Khu #6 để sửa chữa cho khu vực Spring Creek sau cơn Bão Harvey...
04/09/2019
Vinh danh sự phục vụ với Tuần Lễ Tình Nguyện Quốc Gia, 7-13 tháng 4 AUSTIN, Texas — Jessica Ortiz và gia đình cô mất tất cả trong Bão Harvey. Trận lũ lịch sử trong cơn bão tràn vào căn nhà di động...