Main Content

News Releases

04/04/2019
AUSTIN, Texas — Nếu xảy ra thiên tai, quý vị có thể ôm đồm nhiều việc, hãy biết chắc là quý vị và người thân được an toàn và có đầy đủ đồ đạc cần thiết để sống còn. Quý vị sẽ không có đủ thì giờ gom...
04/02/2019
AUSTIN, Texas — Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 3,2 triệu đô la Mỹ cho Quận Hardin để loại bỏ rác thải sau Bão Harvey.   Quận Hardin đã loại bỏ hơn 127.000 yard khối...
03/26/2019
AUSTIN, Texas — Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 6.8 triệu đô la Mỹ cho Đặc Khu Phòng Chống Lũ Quận Harris để loại bỏ rác thải sau Bão Harvey.  Đặc khu phòng chống lũ...
03/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – Với đe dọa tan băng vào mùa xuân có thể cho thấy nhiều thiệt hại, cư dân Alaska được khuyến khích nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa liên bang để giúp họ và gia đình phục hồi sau ảnh...
03/25/2019
AUSTIN, Texas — Khi mùa bão đến gần, nhiều người dân Texas vẫn tiếp tục xây dựng lại nhà ở sau Bão Harvey và những thiên tai khác gần đây, trong khi số khác đang gia cố nhà để chuẩn bị tốt hơn trước...
03/18/2019
AUSTIN, Texas — Thiên tai có ảnh hưởng khác nhau lên từng hộ gia đình. Một vài người sống sót sau Bão Harvey đã ở tại khách sạn trong khi chờ dựng lại nhà cửa, những người khác thì cần thay xe và đồ...
03/13/2019
AUSTIN, Texas — Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao gần 4 triệu đô la Mỹ cho Ban Mở rộng Kỹ thuật Texas A&M (TEEX) để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau Bão...
03/12/2019
Lũ lụt từ trận cuồng phong Michael dẫn đến hơn 4,000 đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm lũ lụt được yêu cầu bởi các chủ nhà, chủ doanh nghiệp và người thuê nhà ở Florida, là những người có bảo...
03/12/2019
AUSTIN, Texas — Mùa mưa bão bắt đầu vào ngày 1 tháng 6, nhưng thảm họa có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Hãy đảm bảo là quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ hôm nay bằng cách tích trữ đồ cho bộ...
03/06/2019
Austin, Texas - Cư dân Texas dọc theo Bờ biển Vùng Vịnh biết rằng mỗi khi hè đến là nhà cửa, doanh nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng bởi nước lũ do bão gây ra. Ở La Grange, Texas, những người sống...