Main Content

News Releases

06/27/2019
AUSTIN, Texas — Quý vị có biết khả năng nhà của quý vị bị lũ lụt không? Quý vị có đủ bảo hiểm trong trường hợp gặp thảm họa không? Quý vị có nên mua bảo hiểm thực phẩm...
06/26/2019
PIERRE, S.D. - Nông dân và chủ trang trại, nhân viên và cá nhân tự làm chủ ở 16 quận và các khu bảo tồn trên khắp South Dakota, những người không thể làm việc do cơn bão mùa đông và lũ lụt từ giữa...
06/25/2019
Pierre, S.D. - Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang hiện đang  tuyển dụng  cho các công việc tạm thời, toàn thời gian để giúp các cộng đồng  phục hồi sau các cơn bão mùa đông nghiêm trọng và lũ lụt từ...
06/25/2019
PIERRE, S.D. - Chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp tại Quận Turner hiện có thể nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai liên bang cho các thiệt hại và mất mát không được bảo hiểm đài thọ do  cơn bão...
06/24/2019
PIERRE, SD – Tiểu bang South Dakota và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã mở cửa một trung tâm khắc phục thảm họa ở Khu bảo tồn Cheyenne River để hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh...
06/22/2019
PIERRE, SD – Tiểu bang South Dakota và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã mở cửa một trung tâm khắc phục thảm họa ở Khu bảo tồn Rosebud để hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp bị...
06/20/2019
AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hoặc FEMA) đã cấp 3,3 triệu đô la cho Khu Cải thiện Bờ đê Số 7 của Quận Fort Bend (Ford Bend County Levee...
06/17/2019
PIERRE, SD – Tiểu bang South Dakota và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã mở cửa một trung tâm khắc phục thảm họa ở quận Minnehaha để hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh...
06/13/2019
PIERRE, SD – Tiểu Bang South Dakota và FEMA đã mở cửa các trung tâm khắc phục thảm họa ở Pine Ridge và Yankton để cung cấp việc hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi...
06/12/2019
Lập một kế hoạch trong Tháng Chuẩn Bị Cho Thú Cưng vào tháng 6  AUSTIN, Texas — Kế hoạch mùa bão nghĩa là lên kế hoạch cho mọi thành viên trong gia đình quý vị, gồm cả những người không thể tự lên kế...