Main Content

News Releases

11/19/2019
AUSTIN, Texas — Việc phục hồi từ một cơn bão có thể là một quá trình lâu dài. Nhưng nếu quý vị tuân thủ quy trình, thường quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng. “Đã có một vài lần tôi nghĩ đến việc từ bỏ...
11/15/2019
Hỏi.  Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ, tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ để chi trả cho các nhu cầu liên quan đến thảm họa không?Trả lời:           Có, quý vị có thể đủ điều kiện theo nhiều...
11/06/2019
AUSTIN, Texas – Những nạn nhân của thảm họa bị ảnh hưởng bởi những cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng từ Bão Nhiệt đới Imelda vào giai đoạn 17-23 Tháng 9 có thể tới các cửa hàng bán đồ cải tạo nhà ở địa...
10/08/2019
AUSTIN, Texas – Cư dân Texas có các hợp đồng bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia đang bắt đầu nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do Bão nhiệt đới Imelda gây ra. Trên toàn tiểu...
10/04/2019
DENTON, Texas   – Quý vị có phải là chủ nhà hoặc người thuê nhà ở Texas mà căn nhà bị hư hại hoặc không thể ở được vì thiệt hại do cơn bão nhiệt đới Imelda gây ra hay không? Tài nguyên có sẵn để...
08/14/2019
AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao hơn 2.7 triệu đô-la cho Quận Orange thông qua Ban Quản lý các Tình trạng Khẩn cấp của Texas để tài trợ cho một dự án mua...
08/12/2019
AUSTIN, Texas - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 1 triệu đô la Mỹ cho Học Khu Độc Lập Port Aransas để sửa chữa các sân thể thao của Học Khu sau Bão Harvey.  Sân bóng...
08/09/2019
PIERRE, S.D. – Nó sẽ không xảy ra với tôiNhiều cư dân South Dakota có thể tin rằng họ không cần mua bảo hiểm lũ lụt. Ngôi nhà của họ chưa bao giờ bị ngập lụt trước đây. Họ không sống ở vùng có nguy...
08/09/2019
PIERRE, S.D. - Đường dây nóng hỗ trợ dọn dẹp được thành lập bởi các Tổ chức tình nguyện South Dakota Hoạt động trong Thiên tai đã được gia hạn đến ngày 16 tháng 8.Số điện thoại là 605-519-5413. Đường...
08/08/2019
AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao hơn 5.6 triệu đô-la cho Thành phố Friendswood thông qua Ban Quản lý các Tình trạng Khẩn cấp của Texas để mua và phá bỏ 26...