Nhóm Giảm thiểu rủi ro của FEMA thẩm định ảnh hưởng cho những Tòa nhà sau trận cuồng phong Michael

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 083
Release Date:
Tháng 1 25, 2019

TALLAHASSEE, Fla. - Một nhóm các chuyên viên về các tòa nhà và hiệu suất đã tiến hành đánh giá 350 công trình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Michael ở Florida Panhandle.

 

Từ những đánh giá này,   Nhóm đánh giá giảm thiểu rủi ro của FEMA  (MAT) sẽ đưa ra các kết luận và khuyến nghị để cải thiện khả năng phục hồi của các tòa nhà và hệ thống tiện ích tại Florida. Nhóm chuyên viên cũng sẽ đưa ra các tư vấn phục hồi cơn bão để hỗ trợ tái xây dựng lại trong các cộng đồng bị thiệt hại do cơn bão và các nơi khác trong tiểu bang.

 

Nhóm thẩm định tập trung vào hiệu suất xây dựng bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong Michael và các tác động lũ lụt như mảnh vỡ dưới nước, xói mòn và gió lớn ở các Quận Bay, Calhoun, Franklin, Vịnh, Jackson và Wakulla.

 

Nhóm đã đến thăm các địa điểm bao gồm trường học, các cơ sở quan trọng như bệnh viện, cảnh sát và trạm cứu hỏa, trung tâm hoạt động khẩn cấp và nhà tạm trú), cũng như các tòa nhà chính phủ khác, các công trình dân cư và phi dân cư.

 

MAT bao gồm các chuyên viên từ khu vực tư nhân và từ các cơ quan liên bang và tiểu bang với các chuyên ngành: kết cấu, kỹ thuật ven biển và dân dụng; kiến trúc; xây dựng công trình; vùng lũ và phát triển mã quản lý khẩn cấp và thực thi.

 

Sau thảm họa, chương trình MAT của FEMA có trách nhiệm quan sát hiệu suất của tòa nhà trong các sự kiện nguy hiểm nghiêm trọng, xác định nguyên nhân gây hư hại tòa nhà, đánh giá hiệu suất của các dự án giảm thiểu và đưa ra các khuyến nghị thiết kế và xây dựng để giúp giảm thiệt hại và bảo vệ tính mạng.

 

Nhóm nghiên cứu sẽ phân tích hiệu suất của các mái nhà được chọn, tường, lát, tường biển, trần nhà, thùng tầng trệt và các thành phần xây dựng khác cho các xu hướng. Trong số các yếu tố được xem xét là độ cao, địa điểm, trang bị thêm, xây dựng cũ so với xây dựng mới, quy tắc xây dựng và thực thi của chúng và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong cơn bão.

 

Báo cáo MAT trước đây, tư vấn phục hồi và tờ thông tin có thể được tải xuống tại www.fema.gov/fema-mitigation-assessment-team-mat-reports. Các tài nguyên Khoa học Xây dựng FEMA bổ sung có sẵn tại www.fema.gov/building-science/.

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ dân chúng trước, trong lúc, và sau khi xảy ra thiên tai.

Để biết danh sách các tài nguyên có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong Michael, hãy truy cập www.floridadisaster.org/info.

Để biết thêm thông tin về việc phục hồi từ Bão Michael, hãy vào trangwww.fema.gov/vi/disaster/4399.

Dõi theo FEMA và Phân Ban Quản lý Khẩn cấp Florida trên Twitter tại  @FEMARegion4 @FLSERT. Quý vị cũng có thể viếng thăm  trang Facebook của FEMA và Facebook của Phân ban tại  Facebook.com/FEMA Facebook.com/FloridaSERT.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối