Tatantiyahin ng Grupo para sa Mitigasyon ng FEMA ang Epekto ng Bagyong Michael sa mga Gusali

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 083
Release Date:
January 25, 2019

TALLAHASSEE, Fla. – Isang grupo ng mga eksperto sa mga gusali at kung gaano katibay ang mga ito ang nagsagawa ng pagsusuri sa 350 na istruktura na naapektuhan ng Bagyong Michael sa Florida Panhandle.

 

Ayon sa pagsusuri na ito, bubuo ng kongklusyon at rekomendasyon ang FEMA’s Mitigation Assessment Team (MAT) upang mapatibay ang mga gusali at ang mga sistema ng utilidad sa Florida. Bubuo din ang grupong ito ng advisories para makarekaber sa bagyo nang makatulong sa pagpapatayong muli ng mga komunidad na napinsala ng bagyo pati na rin mga iba pang lugar sa estado.

 

Piniling suriin ng grupo na ito ang tibay ng mga gusali na naapektuhan ng pagdating ng Bagyong Michael at epekto ng baha kagaya ng mga waterborne debri, erosion, at malalakas na hangin, sa mga county ng Bay, Calhoun, Franklin, Gulf, Jackson at Wakulla

 

Binisita ng grupo na ito ang mga site kagaya ng mga paaralan, mga kritikal na fasiliti (kagaya ng mga ospital, stasyon ng pulis at mga bumbero, mga senter at shelter para sa mga operasyon para sa emergency),  pati na rin ibang mga gusali ng gobyerno, residensyal at hindi residensyal na mga istruktura. 

 

Binubuo ang MAT nga mga eksperto galing sa pribadong sektor at mga federal o pang-estadong ahensya na may mga espesyalidad sa:  structural, coastal and civil engineering; architecture; building construction; floodplain at emergency management code development at enforcement.

 

Pagkatapos ng mga sakuna, ang programa ng MAT ng FEMA ang responsable para maobserba ang tibay ng mga gusali sa ilalim ng malubha at delikadong pangyayari, para madetermina ang dahilan ng mga pinsala sa mga gusali, pagsusuri ng tibay ng mga proyekto para sa mitigasyon at paghahanda ng mga disenyo at mga rekomendasyon para sa construction upang mabawasan ang mga susunod na pinsala at makapagligtas ng mga buhay.

 

Susuriin ng grupo ang tibay ng mga napiling bubong, dingding,mga pilling,mga seawall, mga soffit, mga enclosure sa ground floor at sa iba pang component ng mga gusali nang makahanap ng mga trend. Kasali sa mga faktor na inuunawa nila ay an layog, siting, retrofits, matanda vs. bagong construction, mga code ng gusali at kanilang enforcement at iba mga faktor na maaaring maka-apekto sa tibay ng gusali tuwing may bagyo.

 

Maaaring ma-download ang mga nakaraang mga report, mga advisory para sa rekaberi , at mga fact sheet ng MAT sa www.fema.gov/fema-mitigation-assessment-team-mat-reports. Abeylabol ang mga karagdagang FEMA Building Science resource sa www.fema.gov/building-science/.

 

###

 

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Para sa listahan ng mga abeylabol na mapagkukunan ng tulong para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa visit www.floridadisaster.org/info.

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/tl/disaster/4399.

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Kagipitan sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari din bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook peyg ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

Tags:
Huling na-update noong March 18, 2021