Iligtas ang Mga Mahalagang Gamit ng Iyong Pamilya

Iligtas ang Mga Mahalagang Gamit ng Iyong Pamilya

Maiikling Tip

Mga Dokumento ng Impormasyon

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Magkasamang sino-sponsor ng FEMA at ng Smithsonian Institution ang Heritage Emergency National Task Force (Pambansang Task Force sa Pamana sa Panahon ng Sakuna), isang pakikipagtulungan ng higit sa 60 pambansang organisasyon sa serbisyo at pederal na ahensya na ginawa para protektahan ang kultural na pamana mula sa mga mapaminsalang epekto ng mga likas
na sakuna at iba pang emergency.

Nag-aalok ang Task Force ng sumusunod na paggabay para tulungan kang mabawi ang mga mahalagang gamit ng iyong pamilya mula sa isang sakuna.

Mga Hakbang para Iligtas ang Mga Mahalagang Gamit ng Iyong Pamilya

Sa pamamagitan ng kaunting pasensya at mabilis na aksyon, posible ang pagligtas sa mga pinahahalagahang litrato, sulat, ipininta at iba pang hindi mapapalitang bagay. Makakatulong sa iyo ang mga instruksyon sa bawat hakbang na ito na ingatan ang iyong mga pinahahalagahang bagay at bigyan ka ng oras na makagawa ng desisyong batay sa impormasyon tungkol sa higit pang pagtrato at pangangasiwa ng mga gamit ng iyong pamilya na puno ng alaala.

 1. Bigyan ng priyoridad: Maaaring hindi mo mailigtas ang lahat, kaya magtuon sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo, para man ito
  sa dahilang nauugnay sa kasaysayan, pera, o damdamin.
 2. Gumawa ng Espasyo: Maraming espasyo ang kailangan para ilatag ang mga gamit para patuyuin! Maging malikhain: dahan-dahang isipit ang mga litrato sa mga sampayan, gumawa ng duyan para sa pagpapatuyo sa pamamagitan ng plastik na screen na ginagamit sa beranda na naka-tape sa pagitan ng dalawang upuan, punan ang mga puwang sa sabitan para sa pagpapatuyo gamit ang tulle o balutin ang mga bar gamit ang insulasyon ng tubo para sa karagdagang suporta.
 3. Mag-ingat: Lubos na mag-ingat kapag pinapangasiwaan ang iyong mga pinamanahan, na mas mahina kapag basa.

Maiikling Tip

Ang dahan-dahang pagpapatuyo sa hangin ang pinakamainam para sa lahat ng iyong mahahalagang gamit—sa loob, kung posible. Ang mga pantuyo ng buhok, mga plantsa, mga oven, at pinahabang pagkakalantad sa sinag ng araw ay magdudulot ng hindi na mababawing pinsala. Pataasin ang daloy ng hangin sa loob gamit ang mga bentilador, bukas na bintana, air conditioner, at dehumidifier.

Dapat i-freeze ang mga litrato, papel, libro, at tela kung hindi mo mapatuyo ang mga iyon sa loob ng 48 oras. Ibalot ang mga gamit sa freezer paper at ilagay ang mga iyon sa isang hindi nagyeyelong freezer set sa pinakamababang temperaturang posible.

Mga Litrato

 • Huwag kailanman paghiwalayin ang mga basang litrato at negative
  na nagkadikit.
 • Kung may oras, kunan ng larawan ang iyong litrato para mag-save
  ng digital na kopya nito.
 • Linisin ang mga litrato sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbanlaw sa mga iyon sa distilled na tubig, kung mayroon, o sa malinis na tubig kung wala kang mahanap na distilled na tubig.
 • Patuyuin sa hangin ang mga litrato sa isang plastik na screen o paper towel, o sa pamamagitan ng pagsampay sa mga iyon sa sulok nito gamit ang mga plastic na sipit.
 • Huwag hayaang dumikit ang litrato sa ibang ibabaw habang natutuyo ito.

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN SA PDF

Graphic
A camera and photo.

Mga Libro

 • Kung mayroon kang mga librong nalagyan ng tubig na mula sa alkantarilya o sewer, mapanganib ang mga iyon sa kalusugan mo. Itapon ang mga iyon o makipag-ugnayan sa isang propesyonal na conservator (nag-aayos o nagpepreserba ng gamit) para sa payo.
 • Alisin ang mga pabalat ng libro para hiwalay na patuyuin ito.
 • Maglagay ng mga paper towel sa pagitan ng mga pahina ng mga
  basang libro.
 • Para sa mga librong mamasa-masa o bahagyang basa, kung nasa maputik o makalawang na tubig o tubig-alat ang mga libro, banlawan ang mga libro, nang paisa-isa, sa isang balde o tub ng malinis na tubig, habang hawak ang libro nang mahigpit na nakasara habang nilulublob ito

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN SA PDF

Graphic
An open book.

Mga Dokumento, Nilimbag at Papel

 • Alisin ang mga pininta at nilimbag mula sa mga frame.
 • Patuyuin sa hangin ang mga bagay kung may kakaunting basang dokumento o papel ka lang, o kung may sapat kang espasyo para patuyuin sa hangin ang lahat ng iyong gamit.
 • Patuyuin sa hangin nang nakalapad bilang mga indibidwal na papel nang maliliit na magkakapatong na hanggang sa sangkapat ng pulgada na taas.
 • Maaaring i-freeze ang mga dokumento kung masyadong marami kang pirasong patutuyuin sa hangin. Maaaring umabot nang ilang linggo hanggang sa ilang buwan ang prosesong ito.

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN SA PDF

Graphic
A generic certificate.

Mga Dokumento ng Impormasyon

Kapag nayayanig ang mga buhay dahil sa isang baha, bagyo, tornado o sunog, ang mga pinakaiingatang pagmamay-ari gaya ng mga pamana ng pamilya, litrato at iba pang bagay na may dalang alaala ay lalong nagiging mahalaga. Inaalok ng Heritage Emergency National Task Force (Pambansang Task Force sa Pamana sa Panahon ng Sakuna) ang mga pangunahing alituntuning ito mula sa mga propesyonal na conservator (nag-aayos o nagpepreserba ng gamit) para sa mga naghahanap — at nakakahanap — ng mga mahalagang gamit ng pamilya sa gitna ng mga nawasak.

Pagkatapos ng Sunog: Payo para sa Pagligtas sa Mga Napinsalang Mahalagang Gamit ng Pamilya

Pagkatapos ng Baha: Payo para sa Pagligtas sa Mga Napinsalang Mahalagang Gamit ng Pamilya

Pagligtas sa Mahahalagang Gamit at Pamana ng Pamilya na Napinsala ng Tubig

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Mula noong 1995, ang Task Force ay nagbibigay sa mga indibidwal at sa kultural na komunidad – mga museo, silid-aklatan, archive, organisasyon para sa sining, tanggapan ng mga tala at higit pa – ng gabay at teknikal na tulong bago,
sa panahon ng, at pagkatapos ng mga sakuna.

Maraming mapagkukunan sa website ng Task Force, kasama ang mga sumusunod:

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagprotekta sa kultural na pamanang nanganganib dahil sa mga sakuna o naapektuhan ng mga ito — sa Estados Unidos o sa ibang bansa — bisitahin ang website ng aming partner, ang Smithsonian Cultural Rescue Initiative.

Huling na-update noong