Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
San Diego, Calif. — Ang mga nakaligtas sa Ene. 21-23, 2024 San Diego County matinding bagyo at pagbaha na sakuna ay mayroon hanggang hatinggabi ngayong gabi, Abril 19, para mag-apply para sa tulong ng FEMA para sa pansamantalang tirahan, pangunahing pagkukumpuni ng bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad.
illustration of page of paper
San Diego, California. — Ang deadline para mag-apply para sa tulong sa FEMA ay Biyernes, Abril 19. Tinutulungan ng FEMA ang mga nakaligtas sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-aayos sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad kasunod ng Enero 21-23, 2024 ng matinding bagyo at sakuna sa pagbaha sa San Diego County.
illustration of page of paper
San Diego, California. - Isang linggo na lang ang natitira para sa mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at sakuna sa pagbaha ng San Diego County upang mag-apply para sa tulong ng FEMA para sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-aayos sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad. Ang deadline para mag-apply ay Biyernes, Abril 19.
illustration of page of paper
San Diego, California. - Habang papalapit ang deadline ng aplikasyon ng tulong, narito pa rin ang FEMA upang matulungan ang mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024 ng matinding bagyo at kalamidad ng pagbaha sa San Diego County. Isasara ang in-personal Disaster Recovery Center sa 7 ng gabi Biyernes, Abril 19. Matapos isara ang Disaster Recovery Center, magagamit ang suporta sa FEMA sa pamamagitan ng telepono, online at sa pamamagitan ng mobile app. Ang deadline ng pagpaparehistro ng tulong sa FEMA ay Biyernes, Abril 19.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Ang aktibidad ng panloloko ay karaniwang tumataas pagkatapos ng sakuna. Ang mga manloloko ay maaring sumubok na kumuha ng pera mula sa mga nakaligtas o humingi ng personal na impormasyon upang subukan at nakawin ang kanilang pagkakakilanlan.
illustration of page of paper
San Diego, California. - Mahigit sa 78% ng mga may-ari ng bahay na nag-apply para sa tulong sa sakuna ng FEMA pagkatapos ng Enero 21-23, 2024, ang matinding bagyo at sakuna ng pagbaha sa San Diego County ay nakatanggap ng karagdagang pondo para sa mga aktibidad sa mitigasyon. Ang mga pondong ito ay magagamit ng mga kwalipikadong aplikante para gawing mas matatag ang kanilang mga tahanan laban sa mga bagyo sa hinaharap.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Ang mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024 ang matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County ay may dalawang linggo upang mag-apply para sa tulong pinansyali para sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-pakukumpuni sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang gastos na nauugnay sa kalamidad. Ang deadline upang mag-apply ay Biyernes, Abril 19, 2024.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Ang FEMA at ang Governor’s Office of Emergency Services ng California (Cal OES Opisina ng Mga Serbisyong Pang-emerhensiya ng Gobernador ng California), kasama ng iba pang mga kapartner ng pederal, estado at lokal, ay nagsagawa ng buong pagsisikap ng komunidad upang suportahan ang mga residente ng County ng San Diego sa kanilang pagbangon mula sa Ene. 21-23, 2024 na malubhang bagyo at pagbaha na kalamidad. Sa ngayon, ang FEMA at SBA ay namahagi na ng higit sa $20 milyon sa tulong sa recovery sa sakuna para sa mga nakaligtas.
illustration of page of paper
San Diego, California. — Ang mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024, San Diego matinding bagyo at pagbaha na nag-aplay para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA ay maaaring i-refer sa US Small Business Administration (SBA) na may impormasyon kung paano mag-apply para sa isang pangmatagalang, mababang interes na pautang sa sakuna. Mahalagang isumite ang aplikasyon ng pautang sa lalong madaling panahon.
illustration of page of paper
San Diego, California. - Inihayag ng Pang-Emerhensyang Serbisyo ng Opisina ng Gobernador ng California, FEMA, at iba pang mga pang-estado at panlokal na kasangga ang pagbabago ng oras ng pagpapatakbo para sa mga sentro ng pagbawi sa sakuna (DRC) ng San Diego County. Simula Linggo, Marso 31, 2024, hindi na magbubukas ang mga DRC tuwing Linggo at Lunes.
illustration of page of paper