Mga Karaniwang Sabi-sabi na Kaugnay ng Kalamidad

Madalas maraming sabi-sabi at pangdaraya pagkatapos ng sakuna. Gawin ang iyong parte upang pigilan ang pagkalat ng mga sabi-sabi sa pamamagitan ng paggawa ng apat na madaling bagay:  

  1. Maghanap ng mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon.  
  2. Magbahagi ng impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan.  
  3. Pigilan ang iba na magbahagi ng impormasyon mula sa hindi na-verify na mga mapagkukunan. 

Mga Sabi-sabi

Gamitin ang dropdown na menu upang i-filter ayon sa uri ng tanong o uri ng keyword.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Ang tulong ng FEMA ay hindi lamang para sa mga may-ari ng bahay. Ang FEMA ay maaari ding magbigay ng tulong upang matulungan ang mga umuupa na nawalan ng personal na ari-arian o nawalan ng tirahan.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Kung mayroon kang insurance, maaari kang mag-apply para sa tulong ng FEMA, ngunit kailangan mo munang maghain ng insurance claim. Kung hindi saklaw ng insurance ang buong halaga ng mga gastusin na nauugnay sa kalamidad, maaari ka pa ring maging karapat-dapat.

Bisitahin ang FAQ page fpara sa karagdagang impormasyon.

Katotohanan :

Depende sa kalamidad. Sinusuri ng FEMA ang mga pangangailangan ng lahat ng karapat-dapat na nakaligtas sa isang case-by-case na batayan.  

Katotohanan :

Hindi ka maaaring humiling ng tulong sa pagbabayad sa kuwarto ng hotel mula sa FEMA sa pamamagitan ng pagtawag sa anumang numero.

Gayunpaman, maaaring ibalik ng FEMA ang mga gastos sa panuluyan sa mga karapat-dapat na indibidwal at pamilya. Upang makita kung ang tulong na ito ay available sa iyo, mag-apply sa  DisasterAssistance.gov.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Ang mga tulong (grant) ng FEMA ay hindi kailangang saulian ng bayad.

Kapag nag-apply ka para sa tulong sa kalamidad, maaari kang i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA) para sa SBA disaster assistance loan. Na nangangailangan ng sauliang pagbabayad.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Ang mga policy sa insurance sa bahay ay karaniwang hindi sumasakop sa pinsala sa baha. Ang insurance sa baha ay karaniwang hiwalay na policy.

Bisitahin ang pahina ng National Flood Insurance Program upang bumili ng insurance sa baha o para malaman ang higit pa.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Maaaring mag-iba ang iyong timeline dahil manu-manong sinusuri ang mga kahilingan. Halimbawa, sa mas malalaking kalamidad na may maraming aplikante, maaaring magtagal ang pagbabayad ng mga resibo.

Katotohanan :

Ang bawat aplikante ay may karapatang na mag- appeal. Dapat mong isumite ang iyong apela sa loob ng 60 araw ng iyong sulat ng desisyon.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Sinasaklaw ka ng insurance policy sa baha sa panahon ng iba't ibang mga kaganapan sa baha. Ang tulong sa kalamidad ng FEMA ay available lamang kapag ang isang pederal na kalamidad ay idineklara ng pangulo. Bukod pa rito, ang mga tulong (grant) na ibinibigay ng FEMA ay hindi palaging sapat upang masakop ang lahat ng nawala (losses).

Bisitahin ang pahina ng National Flood Insurance Program upang bumili ng insurance sa baha o para malaman ang higit pa.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Ang pagpopondo ng FEMA ay available upang tulungan ang lahat ng mga karapat-dapat na nakaligtas na dumanas ng mga pagkawala (losses) dahil sa mga kalamidad.

Huling na-update noong