Sabi-sabi : Ang tulong ng FEMA ay para lamang sa mga may-ari ng bahay.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Ang tulong ng FEMA ay hindi lamang para sa mga may-ari ng bahay. Ang FEMA ay maaari ding magbigay ng tulong upang matulungan ang mga umuupa na nawalan ng personal na ari-arian o nawalan ng tirahan.

Huling na-update noong