Sabi-sabi : Makakatanggap ako kaagad ng sauliang-bayad (reimbursement) para sa aking mga karapat-dapat na gastos sa tuluyan.

Katotohanan

Hindi ito totoo. Maaaring mag-iba ang iyong timeline dahil manu-manong sinusuri ang mga kahilingan. Halimbawa, sa mas malalaking kalamidad na may maraming aplikante, maaaring magtagal ang pagbabayad ng mga resibo.

Huling na-update noong