Sabi-sabi : Ang FEMA ay magbibigay lamang ng tulong sa isang tao bawat sambahayan.

Katotohanan

Depende sa kalamidad. Sinusuri ng FEMA ang mga pangangailangan ng lahat ng karapat-dapat na nakaligtas sa isang case-by-case na batayan.  

Huling na-update noong