Main Content
The American flag hangs over the porch of a house.

Tagalog

Ang misyon ng FEMA ay para tulungan ang mga tao bago, habang ay makalipas ang mga sakuna.