FEMA Employee assisting a disaster survivor.

Mga Pagsisikap sa Pagtugon sa Buong Bansa

Nagpadala ang FEMA ng mga tauhan sa mga sakuna sa buong Estados Unidos. Nakatuon kami sa pagtulong sa mga nakaligtas na bumangon mula sa lahat ng sakuna.

Indibiduwal na Tulong
$709.6 M

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2023.

2023 Mitigation Grants
1403

Number of hazard mitigation assistance sub-grants so far in 2023.

2023 Disaster Declarations
112

Disaster declarations for states and counties. See the Declarations.

2023 Fire Incidents
31

Fire Incidents for states and counties. See the incidents.