Main Content

Florida Hurricane Michael (DR-4399)

Thời kỳ xảy ra: October 07, 2018 - October 19, 2018
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên October 11, 2018

Các ứng dụng hỗ trợ cá nhân
Approved: 31,371

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $145,557,641.57

Tổng Tài trợ Hỗ trợ Công cộng
Dollars Obligated: $238,818,375.64

Các quận được chỉ định (Hỗ trợ cá nhân):

Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla, Washington

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

$145,557,641.57

Chương trình Tổng thể Cá nhân và Gia đình - Dollars Approved*

$119,169,316.99

Tổng Trợ Giúp Gia Cư - Dollars Approved*

$26,388,324.58

Tổng Trợ Giúp Cần Sự Giúp Đỡ Khác - Dollars Approved*

31,371

Tổng Trợ Giúp Cá Nhân - Applications Approved*

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$238,818,375.64

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$227,784,794.68

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

$6,620,490.54

Công việc vĩnh viễn (Danh mục C-G) - Dollars Obligated✝

* Đô la Mỹ được chấp thuận: Đô la trợ cấp được chấp thuận nhưng không nhất thiết phải giải ngân.
✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Nộp đơn xin Hỗ trợ Thảm họa Thiên tai

 

Chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp đã bị tổn thất do không có bảo hiểm đài thọ và không đủ bảo hiểm đài thọ do Trận cuồng phong Michael xảy ra tại các Quận Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla và Washington có thể xin trợ giúp thảm họa thiên tai.

 

Nếu quý vị có chính sách bảo hiểm nhà hoặc lũ lụt, hãy nộp đơn xin yêu cầu bảo hiểm ngay lập tức trước khi nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa thiên tai. Hãy bắt đầu quy trình một cách nhanh chóng. Quý vị nộp hồ sơ càng nhanh, thì việc khôi phục của quý vị có thể bắt đầu càng nhanh.

 

Nếu quý vị không thể trở về căn nhà của quý vị, hoặc quý vị không thể sinh sống trong căn nhà của quý vị bởi vì do thảm họa thiệt hại gây ra, hãy truy cập vào DisasterAssistance.gov, hoặc gọi số 800-621-3362 (800-462-7585 TTY) (Các tổng đài viên đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đở, hãy bấm số 2 cho tiếng Tây Ban Nha) để xác định xem các cơ quan tiểu bang, hội tự nguyện và các cơ quan địa phương có trong cộng đồng của quý vị để giải quyết các nhu cầu trước mắt cho quý vị hay không.

 

Số điện thoại miễn phí làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối (Giờ Miền Đông), bảy ngày trong tuần.

 

Nếu quý vị thuộc một trong các quận được chỉ định, quý vị sẽ cần những điều sau đây để nộp đơn xin hỗ trợ:

Số An Sinh Xã Hội

Số Điên Thoại Ban Ngày

Địa chỉ nhân thư hiện tại và địa chỉ và số mã bưu điện của căn nhà bị hư hại; và

Thông tin về bảo hiểm, nếu có

 

Sau khi ghi danh với FEMA, nạn nhân có thể được liên lạc bởi một thanh tra viên về nhà ở làm việc cho FEMA sẽ lên kế hoạch kiểm tra để xác minh thiệt hại liên quan đến thiên tai này. Việc kiểm tra thường mất khoảng từ 20 đến 40 phút. Thanh tra viên sẽ muốn xem các phần bị hư hại của ngôi nhà và bất kỳ đồ đạc và tài sản cá nhân nào bị hư hại. Không có lệ phí cho việc kiểm tra.

 

Nếu căn nhà được phát hiện là không thể tiếp cận được tại thời điểm kiểm tra, người nộp đơn phải cho FEMA biết khi nào có thể vào kiểm tra căn nhà và yêu cầu một cuộc kiểm tra mới. Để cập nhật tình trạng của những người nộp đơn cư trú không thể ở được nên gọi Đường dây trợ giúp của thiên tai tại số 800-621-3362. Khi tình trạng của ngôi nhà được cập nhật và nạn nhân đã yêu cầu một cuộc kiểm tra mới, một thanh tra viên làm việc cho FEMA sẽ liên lạc với người nộp đơn để lên lịch kiểm tra.

 

Vào ngày kiểm tra, người nộp đơn nên yêu cầu thanh tra viên xuất trình thẻ ID có hình của FEMA. Nếu một thanh tra viên từ chối đưa ra thẻ nhận dạng của FEMA, đừng cho phép kiểm tra. Thiên tai thường xuyên đưa ra các bọn lừa đảo chuyên đi lừa gạt về nhu cầu của những nạn nhân sau thảm họa.

Phải có người nào đó từ 18 tuổi trở lên phải có mặt trong suốt quá trình kiểm tra. Thanh tra viên cũng sẽ yêu cầu xem:

Thẻ nhận dạng

Bằng chứng về quyền sở hữu / lưu trú nhà ở bị hư hại (hóa đơn thuế, sổ thanh toán trả tiền nhà, hợp đồng thuê nhà hoặc hóa đơn tiện ích);

Giấy tờ bảo hiểm (bảo hiểm của chủ nhà hoặc người thuê nhà và / hoặc bản tóm tắt chính sách bảo hiểm xe cộ);

Danh sách những người sinh sống trong nơi cư trú tại thời điểm xảy ra thảm họa; và

Tất cả các thiệt hại liên quan đến thảm họa cho cả tài sản thực tế và tài sản cá nhân.

 

Khi quá trìnhkiểm tra hoàn tất, FEMA sẽ xem xét vụ việc và gửi thư cho người nộp đơn đưa rõ ra quyết định.

 

Nếu đương đơn hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa, FEMA sẽ gửi ngân phiếu qua đường bưu điện hoặc gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Nếu nạn nhân nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà, nạn nhân phải giữ giấy tờ và biên lai thanh toán được chi trả và có văn bản thỏa thuận thuê nhà / chủ nhà cho khoảng thời gian được hỗ trợ.

 

Nếu đương đơn không hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa, FEMA sẽ gửi thư giải thích lý do tại sao người nộp đơn được xác định là không hội đủ điều kiện. Người nộp đơn nên đọc kỹ lá thư này. Nhiều lần, khi điều kiện không đủ điều kiện là do FEMA không có thông tin quan trọng, chẳng hạn như thư giải quyết bảo hiểm, bằng chứng về quyền sở hữu hoặc bằng chứng về việc lưu trú. Người đương đơn có 60 ngày để kháng cáo quyết định của FEMA. Quy trình kháng cáo được nêu chi tiết trong thư.

 

Sau khi đăng ký hỗ trợ thiên tai, những nạn nhân có thể được yêu cầu điền đơn xin vay tiền do thiên tai với lãi suất thấp với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA). SBA cung cấp các khoản vay tiền do thiên tai với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô, chủ nhà và người thuê nhà. Hoàn tất đơn xin vay mua nhà có thể được xem xét để được trợ giúp thêm. Người đương đơn không cần phải chấp nhận khoản vay nếu họ hội đủ điều kiện.

 

Người đăng ký cho SBA có thể đăng ký trực tuyến tại DisasterLoan.sba.gov. Thông tin về các khoản vay tiền do thiên tai của SBA với lãi suất thấp có thể tham khảo trực tuyến tại hoặc bằng cách gọi 800-659-2955 (người dùng TTY gọi 800-877-8339) hoặc qua email tới DisasterCustomerService@sba.gov. Hãy gọi SBA theo số 800-659-2955 để gửi đơn tới cho quý vị.

 

Trợ cấp của FEMA có thể bao gồm trợ giúp chi trả: nhà tạm ở, sửa chữa nhà khẩn cấp và trợ giúp thuê nhà; chi phí y tế, nha khoa và tang lễ; tài sản cá nhân thiết yếu; hoặc các đồ dùng cần thiết ngay lập tức.

 Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang không thể sao chi trả trùng lặp với khoản thanh toán bảo hiểm. Tuy nhiên, những người không có bảo hiểm đài thọ hoặc bảo hiểm không đài thọ đủ vẫn có thể nhận được trợ giúp sau khi yêu cầu bảo hiểm của họ được giải quyết.

Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa

Trung tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp để giúp đỡ cư dân Florida thông qua quy trình hỗ trợ thảm họa sau trận cuồng phong Michael. 

Đại diện của tiểu bang Florida, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) có mặt tại các trung tâm để trả lời các câu hỏi về hỗ trợ thiên tai và các khoản vay thiên tai với lãi suất thấp cho chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp. Họ cũng có thể giúp những nạn nhân xin trợ cấp thảm họa của liên bang. Các trung tâm được tọa lạc sau đây:

Địa hạt và #       Địa điểm            Giờ làm việc

 

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2018-10-23 04:00