U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Quý vị có Thiệt hại do Bão Tuyết? Sau đây là Những gì Khoản Hỗ trợ của FEMA Có thể Đài thọ

Release Date:
March 2, 2021

Các cư dân Texas có thit hi không được bo him cn đăng ký nhn H tr Cá nhân ca FEMA sm nht có th. Các cư dân có nhà được bo him cn làm đơn yêu cu thanh toán bo him trước khi làm đơn vi FEMA.

Hướng dẫn Đăng ký FEMA dành cho các Nạn nhân Bão Texas

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đăng ký là qua www.disasterassistance.govrồi chọn “Apply

Online” (đăng ký trực tuyến). Trong quá trình làm hồ sơ, hãy nhớ chọn nguyên nhân gây thiệt hại là do tuyết/băng. Nếu quý vị có bảo hiểm và đang làm đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị cần phải làm đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm sớm nhất có thể. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi đối với thiệt hại đã được bảo hiểm chi trả. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho tất cả thiệt hại của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang.

Chương trình Hỗ trợ Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA không phải là để thay thế cho bảo hiểm và có thể không trả được tất cả các thiệt hại do một thảm họa gây ra.

Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến, hãy gọi 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Các đường dây điện thoại miễn phí có người trực từ 6 a.m. đến 10 p.m. giờ CDT hàng ngày. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, Innocaption hay CapTel cần cập nhật cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Khi quý vị làm đơn xin hỗ trợ, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

 • Số điện thoại hiện tại mà có thể liên lạc được với quý vị.
 • Địa chỉ của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa và địa chỉ nơi quý vị đang ở.
 • Số An sinh Xã hội của quý vị, nếu có.
 • Một danh sách chung các hư hỏng và thiệt hại, và
 • Nếu được bảo hiểm, số hợp đồng bảo hiểm, và tên đại lý bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm của quý vị

Hỗ trợ Thảm họa và Điều kiện Hội đủ

Hỗ trợ thảm họa có thể bao gồm các khoản hỗ trợ tài chính về chỗ ở tạm thời và sửa chữa nhà, các khoản vay thảm họa lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) để trang trải các tổn thất về bất động sản không có bảo hiểm, và các chương trình khác để giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp phục hồi sau những ảnh hưởng của thảm họa.

Đối với các chủ nhà và người thuê nhà đủ điều kiện ở một quận được chỉ định, hỗ trợ của FEMA có thể bao gồm:

 • Tài sản: FEMA có thể hỗ trợ sửa chữa những hư hỏng do đường ống bị vỡ cũng như các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, tủ lạnh và bếp bị hư hại do thảm họa.
 • Các sửa chữa khác có thể được đài thọ bao gồm:
  • Thiệt hại do thảm họa đối với hệ thống điện, đường ống hay gas trong căn nhà.
  • Rò rỉ trên mái nhà liên quan đến thảm họa và đe dọa các bộ phận điện.
  • Sàn phụ bị hư hại do thảm họa ở những phần thiết yếu được sử dụng của ngôi nhà, và
  • Các cửa sổ bị vỡ liên quan đến thảm họa.

Hoàn trả Chi phí Tạm trú: Chỉ dành cho DR-4586-TX. Các nạn nhân phải chịu chi phí lưu trú không được bảo hiểm chỉ do mất dịch vụ tiện ích và không có thiệt hại do thảm họa gây ra đối với căn nhà của họ giờ đây có thể đủ điều kiện nhận hoàn tiền. Giai đoạn tiêu chuẩn là từ 11- 28 Tháng Hai.

Trợ cấp Tiền thuê: Ngân quỹ để thuê nhà ở thay thế cho các đương đơn có nhà bị thảm họa khiến cho không thể ở được.

Hỗ trợ về tài sản cá nhân: Ngân quỹ cho các đương đơn để sửa hay thay thế tài sản cá nhân bị hư hại do thảm họa và không có bảo hiểm, bao gồm tài sản bị hư hại do đường ống bị vỡ.

Các Đồ vật Nhỏ: Ngân quỹ cho những đồ vật nhất định phải mua vì có thảm họa. Hoàn tiền cho máy phát điện chỉ áp dụng cho một máy phát điện được mua trong khi xảy ra thảm họa bởi đương đơn để cấp điện cho các thiết bị cần thiết về mặt y tế sau một đợt mất điện.

Hỗ trợ chuyên chở: Ngân quỹ cho chiếc xe chính bị thảm họa làm cho hư hỏng, bao gồm bị cây đổ đè lên, đường dây điện rớt xuống hay tai nạn xe hơi do tình trạng đường xá không an toàn gây ra.

Hỗ trợ Y tế và Nha khoa: Ngân quỹ cho các nhu cầu y tế và nha khoa hoặc thiệt hại do thảm họa không được bảo hiểm, chẳng hạn như các vật dụng cần thiết về mặt y tế bị đường ống vỡ làm cho hư hại hoặc cần điều trị y tế do tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn mức đóng băng.

Hỗ trợ về Chăm sóc Trẻ em: Chương trình Hỗ trợ Nhu cầu Khác của FEMA có thể bồi hoàn các chi phí cho chăm sóc trẻ do gánh nặng gia tăng của một hộ gia đình trong việc chăm sóc trẻ từ 13 tuổi trở xuống và/hoặc trẻ em tới 21 tuổi có tình trạng khuyết tật cần hỗ trợ với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày theo định nghĩa của luật liên bang.

Gọi 2-1-1 Texas

Các tổ chức tình nguyện trên toàn  Texas có thể có các chương trình hoặc nguồn trợ giúp bổ sungđể hỗ trợ quý vị nếu quý vị có nhu cầu khẩn thiết.

Mất Thực phẩm

FEMA không thể hoàn tiền cho quý vị cho thực phẩm bị hư do mất điện; các tổ chức tình nguyện trong cộng đồng quý vị có thể giúp.

Chi phí Điện

FEMA không giúp trả hóa đơn năng lượng hay các hóa đơn tiện ích khác. Các cư dân muốn được hỗ trợ được khuyến khích liên lạc với công ty tiện ích của họ để lập kế hoạch thanh toán hoặc các lựa chọn thanh toán trì hoãn.

Khoản Khấu trừ Bảo hiểm

FEMA không đài thọ cho các khoản khấu trừ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi thiệt hại do thảm họa gây ra được bảo hiểm thấp hơn khoản khấu trừ, FEMA có thể cung cấp trợ giúp để hỗ trợ nhu cầu của đương đơn. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi đối với thiệt hại đã được bảo hiểm chi trả nên quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông tin từ yêu cầu thanh toán bảo hiểm của quý vị để xác định điều kiện hội đủ nhận hỗ trợ từ FEMA.

Để biết thêm thông tin về các trận bão tuyết trong tháng qua ở Texas, hãy truy cập

https://www.fema.gov/disaster/4586

Tags:
Cập nhật lần cuối March 3, 2021