FEMA Trợ Giúp Sửa Chữa Nhà và Nhiều Việc Khác

Release Date:
Tháng 8 2, 2023

Các chủ nhà và người thuê nhà ở Vermont ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng xảy ra bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 và tiếp tục có thể hội đủ điều kiện nhận FEMA trợ cấp cho các tổn thất tài sản cá nhân và các chi phí hội đủ điều kiện khác.

Chương trình dành cho Cá nhân và Hộ gia đình

Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP) của FEMA cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân và hộ gia đình hội đủ điều kiện có các chi phí cần thiết hoặc có bảo hiểm dưới mức bảo hiểm đài thọ và các nhu cầu cần thiết do hậu quả của các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng vào tháng Bảy. Điều này bao gồm trợ giúp sửa chữa nhà và nhiều việc khác.

Số tiền trợ cấp và các loại trợ giúp được xác định theo chi phí của quý vị và có thể bao gồm:

 • Trợ giúp Y tế và Nha khoa
 • Trợ giúp Chăm sóc Trẻ em
 • Trợ giúp cho các Mặt hàng Linh tinh
 • Trợ giúp Di chuyển và Lưu trữ
 • Trợ giúp Mai táng

Các loại trợ giúp khác chỉ có hiệu lực nếu đương đơn đăng ký khoản vay thảm họa từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) và không hội đủ điều kiện. Hoàn tất đơn xin không có nghĩa là phải chấp nhận một khoản vay. Trợ giúp bổ sung có thể bao gồm:

 • Trợ giúp Tài sản Cá nhân
 • Trợ giúp Vận chuyển
 • Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (GFIP)
 • Hãy trò chuyện với nhân viên FEMA để tìm hiểu thêm. Nhân viên FEMA luôn sẵn sàng giúp đỡ qua điện thoại theo số 800-621-3362 hoặc gặp trực tiếp tại các Trung tâm Khắc phục Thảm họa. Để tìm kiếm vị trí trung tâm gần nhất, hãy truy cập fema.gov/drc.

Những Yêu Cầu Chung Cho Chương Trình

Nói chung, đương đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây để áp dụng:

 • Quý vị hoặc người sinh  sống cùng quý vị là công dân Hoa Kỳ, người không phải là công dân hoặc người nước ngoài hội đủ tiêu chuẩn.
 • Quý vị đã được xác minh danh tính và cư trú của FEMA.
 • Quý vị phải đã được xác minh quyền sở hữu đối với chương trình trợ giúp sửa chữa nhà và thay thế nhà.
 • Ngôi nhà chính của quý vị nằm trong khu vực thảm họa được chỉ định bởi Tổng Thống và không thể ở được hoặc không thể tiếp cận được.
 • Quý vị không có bảo hiểm, hoặc đã nộp đơn yêu cầu bảo hiểm đài thọ và bảo hiểm không chi trả tất cả các tổn thất.

Đăng ký Trợ giúp FEMA

Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, hãy truy cập DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA App hoặc gọi cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Thông dịch viên sẳn sàng giúp đỡ; Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký.

Để có video có thể truy cập về cách đăng ký hỗ trợ, hãy truy cập FEMA Accessible: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Để biết thông tin mới nhất về phản ứng và phục hồi của Vermont, hãy truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion1 hoặc Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA.

Để biết thông tin cập nhật về phản hồi và phục hồi của Vermont, theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Vermont tại twitter.com/vemvt trên Twitter và trên Facebook tại facebook.com/VermontEmergencyManagement.. 

FEMA cam kết đảm bảo hỗ trợ thảm họa được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài viên đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối