Các Dịch Vụ Pháp Lý Liên Quan Đến Thảm Họa

Chương trình Các Dịch Vụ Pháp Lý Liên Quan Đến Thảm Họa (DLS) được cho phép theo mục 415 của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford, Luật Công 93-288, được luật hóa tại 42 U.S.C. § 5182, và có thể được áp dụng theo sự ban hành thảm họa nghiêm trọng được tổng thống công bố bao gồm Hỗ trợ Cá nhân và cho phép DLS.

DLS cung cấp hỗ trợ pháp lý bảo mật, miễn phí cho các nạn nhân cần hỗ trợ pháp lý do thảm họa nghiêm trọng, nhưng không có các phương tiện để đảm bảo các dịch vụ pháp lý phù hợp. Với các cá nhân tìm kiếm DLS, không có quy trình đăng ký chính thức. Các cá nhân có thể tiếp cận các dịch vụ này bằng cách liên hệ với số điện thoại được chỉ định cho thảm họa nghiêm trọng cụ thể, được thiết lập sau khi chương trình đã được cho phép. Ngoài số điện thoại này, các cá nhân có thể truy cập Trung tâm Trợ Giúp Hồi Phục Sau Thảm Họa FEMA nơi các luật sư DLS có thể có mặt ở đó. 

Chương trình phải được cung cấp một cách công bằng và khách quan, mà không phân biệt đối xử, dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Nhà cung cấp DLS phải lên kế hoạch đáp ứng các nhu cầu của người có nhu cầu tiếp cận và chức năng, như là người có trình độ thông thạo Tiếng Anh hạn chế và người khuyết tật, người khiếm thính hoặc nặng tai và có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc phụ đề.

Luật sư là các tình nguyện viên cung cấp cho các nạn nhân cố vấn pháp lý, lời khuyên và, khi phù hợp, đại diện pháp lý trong các vụ việc không mất phí mà không chống lại chính quyền liên bang. Các luật sư DLS không phải là nhân viên FEMA. Bất kể các dịch vụ hoặc đối thoại nào diễn ra giữa nạn nhân và luật sư DLS là bảo mật và sẽ không được chia sẻ với FEMA. Nếu một luật sư tình nguyện không thể hỗ trợ nạn nhân với các nhu cầu pháp lý của họ do chủ đề khi cung cấp và/hoặc thời điểm sẽ tạo ra một khoản phí, nạn nhân sẽ được giới thiệu với một luật sư độc lập có thể cung cấp trợ giúp pháp lý (miễn phí) hoặc các dịch vụ chi phí thấp thông qua mạng lưới giới thiệu luật sư trong khu vực bị ảnh hưởng. Để tìm hiểu thêm về chương trình DLS, hãy truy cập Chương trình Dịch Vụ Pháp Lý Liên Quan Đến Thảm Họa (americanbar.org).

Dịch vụ thường được cung cấp qua DLS bao gồm:

  • Hỗ trợ các yêu cầu thanh toán bảo hiểm đối với các hóa đơn của bác sĩ và bệnh viện, thất thoát tài sản, thiệt mạng, v.v.
  • Soạn thảo di chúc mới và các giấy giờ pháp lý khác bị thất lạc trong thảm họa.
  • Hỗ trợ các hợp đồng và nhà thầu sửa chữa nhà cửa.
  • Tư vấn và cung cấp lời khuyên về các vấn đề chủ nhà/người thuê nhà.
  • Quản lý bất động sản, bao gồm quyền giám hộ và quyền bảo hộ.
  • Hỗ trợ trong các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, biện pháp và thủ tục.
  • Chuẩn bị giấy tờ ủy quyền pháp lý và tài liệu quyền giám hộ.
  • Hỗ trợ kháng nghị FEMA, như là phân tích và thu thập các tài liệu liên quan.
Tags:
Cập nhật lần cuối