alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4564

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

12

PENSACOLA, Fla. – Một trung tâm đăng ký lưu động của FEMA ở Quận Bay đã chuyển địa điểm, có hiệu lực vào Thứ Tư, 21 Tháng Mười, 2020.

 

Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động (MRIC) này, từng hoạt động tại Thư viện Quận Bay đã chuyển tới:

 

Sharon J. Sheffield Park

901 Ohio Ave., Lynn Haven, FL 32444

Giờ phục vụ: 9 a.m.-6 p.m. hàng ngày trừ 22 Tháng 10 và 29 Tháng 10 (9 a.m.-4 p.m.)

Tạm thời đóng cửa 24 Tháng 10 và 25 Tháng 10

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PENSACOLA, Fla. – Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang, điều quan trọng là phải đảm bảo FEMA liên lạc được với quý vị. Hãy lưu ý rằng các cuộc gọi từ FEMA có thể có vẻ như đến từ các số điện thoại không được xác định và hãy đảm bảo là FEMA có thông tin liên lạc hiện tại của quý vị.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PENSACOLA, Fla. — Việc nộp đơn xin hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang từ FEMA sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi liên bang khác mà những nạn nhân của thiên tai ở Florida có thể nhận được.

Các cư dân ở các quận Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa và Walton đăng ký với FEMA có thể có thắc mắc về việc liệu ngân quỹ từ FEMA có thể khiến họ mất các khoản thanh toán từ liên bang khác mà họ đủ điều kiện được nhận không.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PENSACOLA, Fla. — Việc nộp đơn xin hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang từ FEMA sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi liên bang khác mà những nạn nhân của thiên tai ở Florida có thể nhận được.

Các cư dân ở các quận Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa và Walton đăng ký với FEMA có thể có thắc mắc về việc liệu ngân quỹ từ FEMA có thể khiến họ mất các khoản thanh toán từ liên bang khác mà họ đủ điều kiện được nhận không.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PENSACOLA, Fla. – Quận Jefferson đủ điều kiện nhận trợ cấp Hỗ trợ Công cộng của FEMA để phục hồi sau Bão Sally.

 

Ngoài ra, các quận Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Okaloosa, Walton và Washington hiện đủ điều kiện cho thêm các nhóm Hỗ trợ Công cộng khác, bao gồm thu dọn mảnh vỡ và sửa chữa lâu dài.

 

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.