Quận Jefferson Đủ Điều kiện Nhận Hỗ trợ Công cộng của FEMA; Các Quận Khác Đủ Điều kiện để Nhận Thêm Cứu trợ

Release Date Release Number
NR 013
Release Date:
Tháng 10 14, 2020

PENSACOLA, Fla. – Quận Jefferson đủ điều kiện nhận trợ cấp Hỗ trợ Công cộng của FEMA để phục hồi sau Bão Sally.

 

Ngoài ra, các quận Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Okaloosa, Walton và Washington hiện đủ điều kiện cho thêm các nhóm Hỗ trợ Công cộng khác, bao gồm thu dọn mảnh vỡ và sửa chữa lâu dài.

 

Vào ngày 13 Tháng Mười, 2020, một tu chính của tuyên bố thảm họa lớn đồng nghĩa với việc các quận này cùng với các quận Escambia và Santa Rosa đủ điều kiện nhận bồi hoàn chi phí thu dọn mảnh vỡ, các biện pháp khẩn cấp và sửa chữa hay thay thế các cơ sở công cộng bị thiệt hại do thảm họa chẳng hạn như cầu và đường, các cơ sở kiểm soát nước, các tòa nhà và thiết bị, tiện ích và công viên.

Tags:
Cập nhật lần cuối