Trợ cấp của FEMA Sẽ Không Ảnh hưởng đến Quyền lợi An sinh Xã hội hay các Quyền lợi Khác

Release Date Release Number
NR 015
Release Date:
Tháng 10 19, 2020

PENSACOLA, Fla. — Việc nộp đơn xin hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang từ FEMA sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi liên bang khác mà những nạn nhân của thiên tai ở Florida có thể nhận được.

Các cư dân ở các quận Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa và Walton đăng ký với FEMA có thể có thắc mắc về việc liệu ngân quỹ từ FEMA có thể khiến họ mất các khoản thanh toán từ liên bang khác mà họ đủ điều kiện được nhận không.

Các khoản trợ cấp thiên tai của FEMA không phải là thu nhập chịu thuế. Việc chấp nhận trợ cấp của FEMA sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ để nhận quyền lợi An sinh Xã hội, Medicare, Medicaid, Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) và các chương trình liên bang về phúc lợi và quyền lợi khác.

Các khoản trợ cấp thiên tai giúp nạn nhân trả chi phí nhà ở tạm thời, các hạng mục sửa chữa nhà thiết yếu, thay thế tài sản cá nhân thiết yếu và các nhu cầu quan trọng liên quan đến thảm họa khác mà không được bảo hiểm và các nguồn khác đài thọ.

Các nạn nhân có thể đăng ký nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo những cách sau:

    • Truy cập DisasterAssistance.gov.
    • Tải về Ứng dụng FEMA.
    • Gọi 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Có các nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ. Các số điện thoại miễn phí có người trực từ 7 a.m. đến 10 p.m.(giờ địa phương) bảy ngày mỗi tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Thời hạn để đăng ký với FEMA là ngày 1 Tháng 12, 2020.

Video dành cho người khuyết tật: https://www.youtube.com/watch?v=ii7nc94B30c

Để biết thêm thông tin về công tác phục hồi sau Bão Sally ở Florida, hãy truy cập trang web hỗ trợ thảm họa của FEMA tại https://www.fema.gov/disaster/4564 hoặc trang web của Ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Florida tại https://www.floridadisaster.org/info/.

Tags:
Cập nhật lần cuối