FEMA Cần Thông tin Liên lạc Hiện tại của Quý vị

Release Date Release Number
NR 018
Release Date:
Tháng 10 22, 2020

PENSACOLA, Fla. – Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang, điều quan trọng là phải đảm bảo FEMA liên lạc được với quý vị. Hãy lưu ý rằng các cuộc gọi từ FEMA có thể có vẻ như đến từ các số điện thoại không được xác định và hãy đảm bảo là FEMA có thông tin liên lạc hiện tại của quý vị.

FEMA có thể cần gọi một số nạn nhân ở các quận Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa và Walton để thực hiện kiểm tra nhà, qua điện thoại, để tiếp tục xử lý đơn xin hỗ trợ của họ sau Bão Sally. FEMA cũng có thể liên lạc với nạn nhân để lấy thêm thông tin cho đơn của họ.

Nếu có thay đổi về số điện thoại, địa chỉ hiện tại, thông tin về ngân hàng và bảo hiểm của quý vị, quý vị nên báo cho FEMA, nếu không quý vị có thể bị lỡ các cuộc gọi hoặc liên lạc quan trọng.

Quý vị có thể cập nhật thông tin liên hệ của quý vị theo vài cách:

  • Truy cập trực tuyến vào DisasterAssistance.gov.
  • Tải về ứng dụng FEMA cho điện thoại thông minh.
  • Gọi 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Có các nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ. Các số điện thoại miễn phí có người trực từ 7 a.m. đến 10 p.m.(giờ địa phương) bảy ngày mỗi tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Thời hạn để đăng ký với FEMA là ngày 1 Tháng 12, 2020.

Khi gọi điện cho các đương đơn, các chuyên gia của FEMA sẽ có mã số định danh FEMA của đương đơn, số điện thoại và địa chỉ của bất động sản bị thiệt hại. Họ sẽ không đòi tiền; không mất phí để làm đơn xin nhận hỗ trợ của FEMA. Nếu quý vị nghi ngờ một người gọi, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) để xác minh rằng FEMA đang liên lạc với quý vị.

Để biết thêm thông tin về công tác phục hồi sau Bão Sally ở Florida, hãy truy cập trang web hỗ trợ thảm họa của FEMA tại https://www.fema.gov/disaster/4564 hoặc trang web của Ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Florida tại https://www.floridadisaster.org/info/.

Tags:
Cập nhật lần cuối