Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4332

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

4

AUSTIN, Texas – Khoảng 6,690 nạn nhân sống sót sau cơn bão Harvey đã được thông báo rằng Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) của họ sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 10. Các chương trình bảo hiểm ba năm này kết thúc sớm, vì vậy các chủ hợp đồng phải lập kế hoạch ngay bây giờ để chuyển sang chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn để đảm bảo được bảo vệ liên tục.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

AUSTIN, Texas – Vào đêm ngày 25 tháng 8 năm 2017, cơn bão Harvey đã đổ bộ vào Texas dưới dạng Cơn bão cấp 4 để lại một khung cảnh tàn phá phía sau. Ba năm sau, các công việc sửa chữa thiệt hại sau cơn bão Harvey vẫn còn tiếp diễn, nhưng với quyết tâm cao độ và sự kiên trì, cộng đồng cư dân tiểu bang Texas đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình phục hồi của họ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính gây ra bởi đại dịch coronavirus (COVID-19) cho các nạn nhân. Chỉ áp dụng với duy nhất tiền thuê nhà; việc thu tiền thuê nhà dự kiến tiếp tục vào ngày 1 Tháng Bảy.

Những cá nhân sống trong nhà ở của FEMA có thể mong đợi điều gì?

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

AUSTIN, Texas – Nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey vào tháng 8 năm 2017 đã không mua chương trình bảo hiểm lũ lụt.

Là một phần của chương trình hỗ trợ thảm họa, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) cung cấp Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) đến 6,704 hộ gia đình trên khắp các quận bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

Xem Bộ công cụ đa phương tiện về thiên tai cho mạng xã hội và nội dung của video để có thông tin chung về quá trình khắc phục thiên tai.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.