Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4332

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

4

AUSTIN, Texas – Khoảng 6,690 nạn nhân sống sót sau cơn bão Harvey đã được thông báo rằng Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) của họ sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 10. Các chương trình bảo hiểm ba năm này kết thúc sớm, vì vậy các chủ hợp đồng phải lập kế hoạch ngay bây giờ để chuyển sang chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn để đảm bảo được bảo vệ liên tục.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

AUSTIN, Texas – Vào đêm ngày 25 tháng 8 năm 2017, cơn bão Harvey đã đổ bộ vào Texas dưới dạng Cơn bão cấp 4 để lại một khung cảnh tàn phá phía sau. Ba năm sau, các công việc sửa chữa thiệt hại sau cơn bão Harvey vẫn còn tiếp diễn, nhưng với quyết tâm cao độ và sự kiên trì, cộng đồng cư dân tiểu bang Texas đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình phục hồi của họ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính gây ra bởi đại dịch coronavirus (COVID-19) cho các nạn nhân. Chỉ áp dụng với duy nhất tiền thuê nhà; việc thu tiền thuê nhà dự kiến tiếp tục vào ngày 1 Tháng Bảy.

Những cá nhân sống trong nhà ở của FEMA có thể mong đợi điều gì?

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

AUSTIN, Texas – Nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey vào tháng 8 năm 2017 đã không mua chương trình bảo hiểm lũ lụt.

Là một phần của chương trình hỗ trợ thảm họa, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) cung cấp Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) đến 6,704 hộ gia đình trên khắp các quận bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Appendix C for Hardin County Lumberton Detention Pond, HMGP-4332-0232-TX, July 2023

file icon
Appendices A B D E for Hardin County Lumberton Detention Pond, HMGP-4332-0232-TX, July 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for Hardin County Lumberton Detention Pond, HMGP-4332-0232-TX, July 2023

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) for City of Houston Inwood Forest Stormwater Detention Basin Project, signed 2/11/2021

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) City of Seabrook Wastewater System Infrastructure Retrofit, signed 6/16/2021

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) for Ditch 609 South China Relief Project, signed 11/16/2020

Hurricane Harvey 5 Years Later By The Numbers Graphic
Hurricane Harvey 5 Years Later By The Numbers Graphic

file icon
Fort Bend County Levee Improvement District, NO. 7 Brazos River Bank Stabilization Project

file icon
DR-4332-0035-TX Draft Public Notice

file icon
2017 Hurricane Season FEMA After Action Report