Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4332

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

4

AUSTIN, Texas – Khoảng 6,690 nạn nhân sống sót sau cơn bão Harvey đã được thông báo rằng Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) của họ sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 10. Các chương trình bảo hiểm ba năm này kết thúc sớm, vì vậy các chủ hợp đồng phải lập kế hoạch ngay bây giờ để chuyển sang chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn để đảm bảo được bảo vệ liên tục.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

AUSTIN, Texas – Vào đêm ngày 25 tháng 8 năm 2017, cơn bão Harvey đã đổ bộ vào Texas dưới dạng Cơn bão cấp 4 để lại một khung cảnh tàn phá phía sau. Ba năm sau, các công việc sửa chữa thiệt hại sau cơn bão Harvey vẫn còn tiếp diễn, nhưng với quyết tâm cao độ và sự kiên trì, cộng đồng cư dân tiểu bang Texas đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình phục hồi của họ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính gây ra bởi đại dịch coronavirus (COVID-19) cho các nạn nhân. Chỉ áp dụng với duy nhất tiền thuê nhà; việc thu tiền thuê nhà dự kiến tiếp tục vào ngày 1 Tháng Bảy.

Những cá nhân sống trong nhà ở của FEMA có thể mong đợi điều gì?

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

AUSTIN, Texas – Nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey vào tháng 8 năm 2017 đã không mua chương trình bảo hiểm lũ lụt.

Là một phần của chương trình hỗ trợ thảm họa, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) cung cấp Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) đến 6,704 hộ gia đình trên khắp các quận bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Hurricane Harvey 5 Years Later By The Numbers Graphic
Hurricane Harvey 5 Years Later By The Numbers Graphic

file icon
Fort Bend County Levee Improvement District, NO. 7 Brazos River Bank Stabilization Project

file icon
DR-4332-0035-TX Draft Public Notice

file icon
2017 Hurricane Season FEMA After Action Report

file icon
Texas; FEMA-4332-DR

Reported mandated by Congress on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4332-DR- Texas for Hurricane Harvey during the period of August 23 to September 15, 2017.

Man in a light blue vest with FEMA imprinted in the back faces the crowd of survivors waiting for help
Disaster Recovery Center in Houston

Houston TX -Paul Chaney is part of the FEMA Surge Capacity Force working at a Disaster Recovery Center in Houston. During a declared disaster, FEMA deploys designated personnel from select DHS components, and other federal agencies, to the response. These volunteers leave their regular Federal agency jobs to deploy for up to 45 days to a disaster location (Photo by Steve Zumwalt/FEMA)

A Team Rubicon volunteer dumps a wheelbarrow full of debris on a debris pile in front of a home
Team Rubicon Help Hurricane Harvey Survivors

Friendswood TX - Team Rubicon volunteer from Australia dumps a wheelbarrow full of debris on a debris pile in front of a home. Team Rubicon is an American non-government organization (NGO) bringing the skills and experiences of military veterans with first responders to rapidly deploy emergency response teams. (Photo by Steve Zumwalt/FEMA)

 Hurricane Harvey survivor listens to FEMA Corps Eagle 8 team
FEMA Corps Teams Reach Out to Hurricane Harvey Survivors in Robstown, Texas

Hurricane Harvey survivor listens to FEMA Corps Eagle 8 team in a rural part of Robstown, Texas in Nueces County where FEMA Corps is “pounding the ground” daily to reach out to Hurricane Harvey survivors. FEMA partners with federal agencies, the state, local communities, counties, voluntary organizations active in disaster (VOAD) and tribal entities in providing assistance to disaster survivors. Photo by Christopher Mardorf / FEMA.

Bryan Shaw with the Texas Commission of Environmental Quality (TCEQ) speaks with the media
Media Interviews a Texas Commission of Environmental Quality (TCEQ) Representative

Houston, TX - Bryan Shaw with the Texas Commission of Environmental Quality (TCEQ) speaks with the media

FEMA International Affairs and Region 6 RRCC are coordinating donations from Canada
Harvey - FEMA International Affairs and Region 6 RRCC are coordinating donations from Canada.

FEMA International Affairs and Region 6 RRCC are coordinating donations from Canada. The nation is flying a C130 from Ontario to Kelly Air Force Base in San Antonio on Sunday. Canada is donating baby products, including diapers, formula, and other items. The Salvation Army will accept the donations and the items are slated to be given to Harvey survivors.