U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Texas Hurricane Harvey (DR-4332-TX)

Incident Period: August 23, 2017 - September 15, 2017
Declaration Date: August 25, 2017

Financial Assistance

Individual Assistance Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $1,243,252,850.20
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $413,645,530.30
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,656,898,380.50
Individual Assistance Applications Approved 373150
Khả Năng Tiếp Cận Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,272,378,800.74
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $866,432,096.08
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $2,305,524,687.64
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $262,776,552.84

Designated Counties (Individual Assistance)

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Karnes (County)
 • Kleberg (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Matagorda (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Wharton (County)


Preliminary Damage Assessment Documents

Last updated Sep 18, 2020